Taaltoets vervalt voor aanmelding pabo 2016-2017 15 december 2015

De instroomtoets voor taal is, na een besluit van de minister in november 2015, niet meer voorwaardelijk voor instroom op de pabo.

Het studiejaar 2015-2016 is het laatste jaar dat de taaltoets als landelijk verplichte toets wordt afgenomen. Studenten die zich bij Driestar hogeschool aanmelden voor het cursusjaar 2016-2017 hoeven de taaltoets niet te maken. De instroomtoets rekenen wordt, in tegenstelling tot de taaltoets, onverkort gehandhaafd.

Meer nieuws

  • Academische pabo bezig aan tweede jaar

   De academische pabo is aan het tweede jaar begonnen. Driestar hogeschool biedt hiermee een volledige pabo-opleiding met een universitair programma (schakeljaar onderwijswetenschappen).

  • Goed voorbereid naar de pabo: de toelatingstoetsen

   Ben je van plan aan de pabo te komen studeren? Dan is belangrijk om te weten dat er vooraf toelatingstoetsen zijn. Dit bericht geeft een terugblik op de toelating en instroom van dit jaar en een vooruitblik op 2016-2017.

  • Open dagen en proefstuderen

   Wil je de pabo gaan doen of juist de lerarenopleiding? Overweeg je een studie Pedagogiek? Tijdens een open dag of open avond informeren we je graag over onze opleidingen. Je kunt ook een keer komen proefstuderen.

  • Voorbereiding landelijke kennistoets rekenen

   Driestar hogeschool wil graag dat zo veel mogelijk studenten slagen voor de landelijke kennistoets (LKT). Het is gebleken dat het voor pabo-studenten lastig is om de LKT te behalen.

  • Volgend jaar weer een decanendag

   Conform afspraak organiseren we tweejaarlijks een ontmoeting met (collega)decanen.