Als schoolopleider ben je als leerkracht verbonden aan een school voor basisonderwijs met als bijzondere taak het begeleiden, tijdens de stage,  en opleiden van aanstaande leraren.

Wil je meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van opleiden en het onderwijs binnen jouw school? Lijkt het je leuk om startende collega’s te begeleiden in een inwerktraject en zittende collega’s te ondersteunen?
 
De schoolopleider is een leerkracht op een basisschool met als bijzondere taak het begeleiden en opleiden van (aanstaande) leraren. Je leert een belangrijke bijdrage te leveren aan het werken aan de kwaliteit van opleiden binnen de eigen school.  

Je werkt aan professionele begeleidingsvaardigheden van jezelf en van collega’s. Ook leer je hoe je op schoolniveau condities creëert voor een excellente opleidings- en begeleidingspraktijk die continu in ontwikkeling is.

Inhoud opleiding

Realistisch opleiden is het uitgangspunt in het opleiden van aanstaande leraren in de beroepspraktijk.  Bij het realistisch opleiden is de start de ervaring van de aanstaande leraar in de beroepspraktijk, door het reflecteren op zijn handelen en zijn persoon in de praktijk leert hij schematiseren, om vervolgens te kunnen theoretiseren.

De opleiding is ervaringsgericht. Eigen ervaringen van de cursisten worden in de vorm van casuïstiek besproken en van reflectie voorzien. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij systematisch reflecteren op hun leerervaringen. Reflectie krijgt in onze benadering namelijk een stevig accent vanwege de leerwinst voor de deelnemers. Er wordt gewerkt met peer coaches en het uitgangspunt is dat de cursist zijn eigen ontwikkeling stuurt.

Studiekosten

Dankzij een subsidie bedragen de kosten voor deze opleiding voor Samen opleiden-scholen € 850,- per jaar. Voor andere scholen is de prijs € 1475,- per jaar.

 

Studiebelasting

Er zijn twaalf cursusdagen over twee jaar verspreid. Daarnaast wordt er van de deelnemers verwacht dat zij tussen de bijeenkomsten door opdrachten uitvoeren om hun ontwikkeling te verdiepen en te borgen. Het bestuderen van literatuur is onderdeel van de opdrachten. ​

De totale studielast voor alle modules bedraagt 264 studiebelastingsuren. Deze zijn als volgt opgebouwd:
  • 104 contacturen (bestaande uit een intake, 3 opleidingsbijeenkomsten van 8 uur per module en een afsluitende bijeenkomst van 4 uur)
  • 96 uren zelfstudie (per module 24 uur)
  • 52 uren toetsing (per module 8 uur, afsluiting 40 uur)

Data en tijden

De opleiding gaat weer van start in september 2018. 
  • 09-10-2018
  • 14-11-2018
  • 18-12-2018
  • 05-02-2019
  • 20-03-2019
  • 15-05-2019
De tijden van de post-hbo-opleiding Schoolopleider po zijn van 9:00 - 16:00 uur in Gouda. 

Testimonials

Deze tweejarige opleiding is een eyeopener voor iedereen die studenten en startende leerkrachten begeleidt, maar ook voor het coachen van leerkrachten en onderwijsassistenten. Op metaniveau stuur je de mentoren van de studenten aan en je hangt er als het ware met een helikopterview boven. Je begeleidt tevens het proces van de studenten en kijkt samen met hen naar de groei die ze doormaken. Schoolopleider is een taak die breed inzetbaar is, ook om bijvoorbeeld bezig te zijn met beleidsontwikkeling en het aansturen van de kwaliteitszorg. Daarnaast leren we heel veel van en met elkaar en is deze opleiding zeker aan te bevelen! Leren doen we samen!
- Joke Averesch

De opleiding schoolopleider is erop gericht anderen, collega's en studenten, te helpen in het ontwikkelen van hun eigen onderwijs. Je begeleidt hen in het kritisch kijken naar zichzelf en triggert hen om een eigen visie te ontwikkelen.  Een leuke bijkomstigheid is het feit dat je ook kritisch kijkt naar je eigen onderwijs!
- Niels Markus

De opleiding tot schoolopleider is voor mij een mooie opleiding omdat ik hier leer om tot een echt gesprek te komen met de studenten. Het geeft handvatten voor het vormgeven van een gesprek waarbij er niet alleen gekeken wordt naar wat je in eerste oogopslag ziet. Als begeleider leer je om dieper door te vragen, zodat de student echt inzicht krijgt in zijn of haar handelen. Het vrijblijvende van een gesprek is er af. Met concrete aandachtspunten die de student zelf onder woorden brengt wordt een gesprek afgerond. Zo'n gesprek biedt de student perspectief op zijn of haar eigen ontwikkeling.
- Marieke Verheul

Inschrijven voor de post-hbo-opleiding Schoolopleider po kan via dit inschrijfformulier

Proefstuderen

Twijfel je of de studielast van een post-hbo-opleiding behapbaar is voor jou? Of weet je niet of de opleiding wel goed past bij jouw ontwikkeling? Kom dan proefstuderen! Je schrijft je vrijblijvend in en volgt de eerste twee opleidingsdagen samen met de andere studenten. Ben je enthousiast, dan maak je de opeiding gewoon af. Past de opleiding niet bij je, dan kun je kosteloos stoppen. Schrijf je in via dit formulier om gebruiken te maken van de mogelijkheid om te proefstuderen bij deze opleiding.