Deze master biedt naast theoretische verdieping ook onderzoeksvaardigheden om u op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider. U leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten.

Naamloos-2.png

Voor wie?

De masteropleiding Educational Leadership is voor ambitieuze schoolleiders met enige jaren werkervaring in een integrale leidinggevende functie in het po, vo of mbo/bve, die zich verder willen professionaliseren op masterniveau tot excellente schoolleider.
Zij hebben een erkende opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de Opleiding Schoolleider Basis- of Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder.

Inhoud

De opleiding is verdeeld over vier semesters met elk een eigen thema en subthema’s. Daarnaast is er gedurende de gehele opleiding aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek.
 
De studie is opgebouwd uit vier semesters
1.   Educational leadership
2.   Organisatie en innovatie
3.   School en contexten
4.   Masterpiece/praktijkonderzoek
 
En loopt langs drie leerlijnen
1. De thematische lijn; in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven
2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn worden onderzoeksvaardigheden geleerd en toegepast
3. De persoonlijke lijn; in de persoonlijke staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal.

Registratie

De master is geaccrediteerd door de NVAO, na een positieve afronding ontvangt u een door de overheid erkende hbo mastergraad Master of Arts van Master Educational Leadership. De opleiding is tevens erkend door het Schoolleidersregister als opleiding Schoolleider Vakbekwaam.

Lees meer over de data, kosten en inhoud.

De opleiding is competentiegericht en doet een beroep op de vaardigheid zelfstandig en collegiaal leren. Je bent zelf de eigenaar van je leerproces. Deze opleiding biedt een uitdagend programma aan voor professionals in het onderwijs. Het masterprogramma is (praktijk)gericht op integraal, onderwijskundig en transformatief leiderschap.

De opleiding is verdeeld over vier semesters:

  1. Educational leadership
  2. Organisatie en innovatie
  3. School en contexten
  4. Masterpiece/praktijkonderzoek
We geven je hier graag meer informatie.

Over Penta Nova

Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen. Gezamenlijk bundelen zij hun krachten om managementopleidingen te verzorgen voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo/bve. In praktische zin betekent dit, dat de opleidingen worden verzorgd op verschillende locaties en gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertdocenten van de verschillende hogescholen.

Lees meer op de website van Penta Nova.

Het collegegeld voor de leergang 2018-2019 is € 7.450,– per jaar. De verblijfskosten voor de seminars in het eerste, tweede en vierde semester bedragen € 300,- per seminar inclusief BTW.
De kosten voor de studiereis in het tweede jaar zijn afhankelijk van de bestemming. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van € 500,– per jaar.

Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de lerarenbeurs (als je 20% voor de klas staat).

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Let op: de Tweede en Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. Kijk op deze website of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld.