Heb jij hart voor kinderen en jongeren? Wil je iets betekenen voor hun toekomst? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Bij Driestar hogeschool hebben we opleidingen op het gebied van onderwijs en opvoeding. En wat we daarin belangrijk vinden, kun je hieronder lezen.

Bron-, mens- en inhoudgericht

In onze hogeschool zijn we gericht op Bron, mens en inhoud. Deze kernwoorden lopen als een rode draad door onze opleidingen heen, met als doel om onze studenten zo goed mogelijk op te leiden en te professionaliseren.

Bron

De Bron staat centraal in het opleiden van studenten. We brengen onze studenten bij de Bron, zodat zij op hun beurt kinderen en jongeren daar weer kunnen brengen. Onder de Bron verstaan we God Zelf. Hij is de Schepper en Onderhouder van alle dingen. Hij is de Bron van alle kennis en wijsheid.
Hij heeft Zichzelf bekendgemaakt in Zijn Woord en dat is onze leidraad voor alles wat we doen en laten. Uit die Bron en uit andere relevante bronnen uit de geschiedenis, mogen we putten als er vragen op ons afkomen. We zijn hiermee geworteld in de vroegchristelijke kerk, de Reformatie en de Nadere Reformatie.

Mens

Elk mens heeft talenten en gaven van God gekregen. We stimuleren dat studenten hun talenten steeds meer leren kennen en ontwikkelen. Zij leren zichzelf beter kennen, weten wie ze zijn en waarvoor ze staan. We streven ernaar dat studenten groeien als persoon, als mens. Op die manier kunnen zij ook de groei van kinderen en jongeren stimuleren en begeleiden.
Op onze hogeschool worden studenten als mens gekend. We zijn kleinschalig en daardoor zijn studenten voor ons véél meer dan een nummer. Ontmoetingen tussen studenten, docenten en/of anderen is voor ons een kernbegrip als het gaat om leren, en daarin zijn onze internationale contacten ook van groot belang.

Onderwijs is onze specialiteit

Onderwijs is de specialiteit van onze hogeschool. Omdat onze hogeschool deel uitmaakt van een grotere organisatie, kunnen we de inhoud van de opleidingen voortdurend ontwikkelen en grote kwaliteit bieden. Dat doen we in nauwe samenhang met de andere organisatieafdelingen van Driestar educatief (onderwijsadvies en managementadvies) die op basisscholen werken. Zo zijn we praktijkgericht en nemen we de praktijk van alledag mee in onze opleidingen.
Onze studenten willen we topkwaliteit bieden. Wanneer studenten hun opleiding hebben voltooid, moeten ze hun vak als geen ander kunnen verstaan. En zijn ze in staat om dat wat zij geleerd heb, weer over te dragen aan anderen!

Voor ons, het scholenveld en jou als aankomende leraar is internationalisering van belang, of we nu buiten Nederland de arbeidsmarkt op gaan of hier blijven. Wij als Driestar educatief zijn voorstander van een sterkere internationale oriëntatie in ons onderwijs en de spiegelende en inspirerende werking hiervan. Internationalisering zien we als een impuls voor de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens je opleiding aan Driestar hogeschool bieden we je de kans om letterlijk en figuurlijk je grens te verleggen. Bekijk het onderstaande filmpje om de sfeer te proeven!

International office
We helpen je graag op weg in de voorbereiding. Het International office van Driestar hogeschool ondersteunt in de praktische voorbereiding van deze uitdaging. Heb je vragen over internationalisering, of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met mevrouw E.L. (Lydia) Bor.

Internationale routes

Samenwerken en –leven met anderstaligen, christenen wereldwijd, andere culturen, kennisuitwisseling, of op de hoogte blijven van trends binnen je vakgebied; steeds vaker worden we uitgedaagd om over grenzen heen te kijken. Internationalisering vormt daarom een onderdeel van je opleiding.

Gedurende de opleiding aan Driestar hogeschool zijn er verschillende internationale activiteiten mogelijk. De mogelijkheden zijn hieronder verder uitgewerkt. Informeer bij je studieleider naar wat de mogelijkheden zijn voor jou.

 • Werkweken/ studiereis
  Binnen de minor ga je op werkweek naar het buitenland. Deze werkweek wordt georganiseerd door de hogeschool zelf. Werkweken worden georganiseerd naar België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Israël, Oekraïne, Verenigde Staten en Schotland.
   
 • Individuele Internationale stage
  Je kunt er ook voor kiezen om individueel een buitenlandstage te organiseren. Drie tot vijf werken loop je stage en doe je onderzoek op een school in het buitenland.
   
 • Internationaal afstuderen
  Bij deze route doe je je volledige afstudeeropdracht in het buitenland.
   
 • Internationale minor
  Heb je gekozen en ben je geselecteerd voor de minor Christian Education, dan ga je na de International Class gevolgd te hebben verplicht twee maanden op buitenlandstage, de International Experience. Uitgebreide informatie over deze route is te vinden op de pagina minor Christian Education.
   
 • International Programme (Erasmus+)
  Driestar hogeschool is aangesloten bij het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. In het kader van Erasmus+ volg je een programma van 4 tot 5 maanden bij een partneruniversiteit binnen Europa (met een Erasmus+beurs) of bij een partneruniversiteit buiten Europa.

International class

Studenten kijken over grenzen heen

Christian Education: ‘Christelijk onderwijs over grenzen heen’, is een internationaal programma voor studenten van de hogeschool. Deze minor duurt een half jaar en bestaat uit 2 delen: een International Class en een International Experience.

International Class

De eerste drie maanden trekken studenten uit verschillende landen met elkaar op en denken na over christelijke pedagogiek in internationaal perspectief. Een klas van twintig studenten, tien studenten uit Gouda en tien uit landen van over heel de wereld, wordt een leergemeenschap. Aan de hand van verschillende invalshoeken en thema’s, zoals ‘leraar en leerling’ wisselen de studenten van gedachten. Ze praten over hun eigen geloof, hun mensbeeld, hun godsbeeld en wat voor rol het in het onderwijs speelt.

Het Piet Kuijtfonds van Driestar educatief verleent steun aan buitenlandse christelijke studenten die niet over middelen of sponsors beschikken om hun deelname aan ons internationale programma te bekostigen. 

Internationale pedagogen

Doel hiervan is om ervaringen uit te wisselen en overeenkomsten en verschillen te ontdekken, met de Bijbel als kern, als bron. Zo krijgen de studenten inzicht in de culturen van de medestudenten.

Naast de uitwisseling is er een theoretische verdieping. De studenten krijgen bijvoorbeeld les over internationale pedagogen, hierbij is er altijd een link naar de praktijk. Zo kunnen studenten uit het buitenland tot twintig van hun studiepunten in Gouda halen.

International Experience

De International Experience (twee maanden) is er voor de Goudse studenten. Zij doen het tweede deel van de minor in het buitenland. In samenwerking met verschillende partnerorganisaties, zoals Woord en Daad, voeren studenten hun afstudeeropdracht uit. Ze krijgen ook de gelegenheid om zelf initiatief te nemen en een plan op te stellen voor een afstudeeronderzoek. Studenten leren over grenzen kijken en stappen. Een onvergetelijke ervaring wacht voor de deelnemers van deze internationale minor.

Ervaringen in het buitenland

Na een eerste culturele onderdompeling (International Class) vertrekken onze Driestar studenten voor een periode van twee maanden naar het buitenland. Tijdens het verblijf in het buitenland verrichten de studenten het afstudeeronderzoek, al dan niet in combinatie met een stage.

Hieronder enkele reacties van studenten na de International Experience:

Deze buitenlandervaring heeft…

…mij dichter bij God en Zijn Woord gebracht en heeft me daardoor stabieler gemaakt.”
…een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling tot christelijke leerkracht.”
…me doen ervaren dat ik een gezegend en rijk mens ben.”
... mijn kijk op Christelijk onderwijs nog meer veranderd. Het is niet een vanzelfsprekendheid in deze wereld.”

“Het zien van de armoede heeft mijn prioriteiten veranderd.”

“Het is zo goed om uit je comfortzone te gaan, en het grote ‘onbekende’ te ontdekken en te ontmoeten. Je bent meer op God en jezelf terug geworpen.”

"De international experience is voor mij met recht het hoogtepunt van de hele studie. Tijdens deze internationale stage leer je veel van andere culturen, mensen en het onderwijs over de grens. Vanuit het International Office van de Driestar en door de international class is er hele goede en praktische voorbereiding op de reis naar en het onderzoek in het buitenland!"

"Voor de international experience ben ik enkele maanden naar Zuid-Afrika geweest. Een land met onwijs mooie natuur en interessante cultuur met grote verschillen tussen rijk en arm. Wanneer je jezelf open stelt voor het leven, de cultuur en de mensen in Afrika kom je in een aaneenschakeling van mooie ontmoetingen en gebeurtenissen. Het gave is dat je zelf de 'baas' bent over je eigen onderzoek en tijdens de internationale stage heb je alle vrijheid en mogelijkheid om hier iets moois van te maken. Vergeet daarnaast ook niet van het land te genieten. Ik ga liever vandaag terug dan morgen!"

 

Erasmus+

Erasmus Charter for Higher Education

Driestar hogeschool heeft de Erasmus University Charter for Higher institutions (ECHE - Driestar educatief) toegekend gekregen. Een nieuwe kans om samenwerking en uitwisseling in het buitenland tot stand te brengen. Voor de uitwisseling van studenten en docenten hebben wij momenteel met de onderstaande partneruniversiteiten een interinstitutionele overeenkomst:

In de toekomst hopen we met meerdere partners binnen het Erasmus netwerk samen te werken.
Lees meer over het Erasmus programma in het Erasmus Policy Statement.
Erasmus-(1).jpg

Het Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Studeer jij momenteel aan Driestar hogeschool? Denk je aan studeren, stage lopen of onderzoek doen buiten Europa? Verleg dan nu je grenzen en onderscheid je door een internationale ervaring.
Meld je aan voor het Holland Scholarship!

Voor wie?

Het Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van Driestar hogeschool die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de EER.

Beurs

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten.

Selectiecriteria

 • Je volgt een voltijd opleiding aan Driestar hogeschool.
 • Je gaat voor minimaal drie maanden en minimaal 15 ECTS naar het buitenland.
 • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de EER.
 • Je voldoet aan de voorwaarden vanuit de opleiding (studievoortgang en overige eisen).

Aanvragen

Het Holland Scholarship vraag je aan bij het International office van Driestar hogeschool.  

WilWeg

Op deze site vind je informatie over het Holland Scholarship. Wil je meer algemene informatie over de mogelijkheden voor een studie, stage of onderzoek in het buitenland en ervaringen van anderen? Kijk dan op www.wilweg.nl.

Het Holland Scholarship wordt mede mogelijk gemaakt door:
 

Stichting Studiekeuze123 levert onafhankelijke en betrouwbare studiekeuze-informatie over het hoger onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor de Studiekeuzedatabase en de Nationale Studenten Enquête (NSE). Daarnaast zorgt Studiekeuze123 voor het verzamelen van de data die wordt getoond in Studie in Cijfers, een studiebijsluiter die als hulpmiddel dient om op basis van objectieve informatie opleidingen te vergelijken.

Voor een betere studiekeuze

Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. 
Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. Door (aanstaande) studenten de mogelijkheid te bieden opleidingen te vergelijken, kunnen zij betere keuzes maken ten aanzien van hun vervolgstudie.
Een meer doordachte studiekeuze dringt uitval in het onderwijs terug, draagt bij aan de toename van het aantal hoger opgeleiden en komt tegemoet aan de eisen die de toekomstige arbeidsmarkt stelt.

Uitslagen Driestar hogeschool

In onderstaand overzicht de uitslagen van Driestar hogeschool  van de studententevredenheid en de in- en uitstroom t.o.v. het landelijk gemiddeld. Onderstaande gaat alleen over de pabo-opleiding voltijd. 

Studiekeuze123 van opleidingen Driestar hogeschool

Hbo opleidingen - bachelor Masters

Studenten van Driestar hogeschool zijn welkom in Museum Gouda

Driestar educatief en Museum Gouda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Driestar educatief vindt het belangrijk om in de stad present te zijn en een actieve rol te vervullen. In het partnerschip komt dit tot uiting door studenten rondleidingen te laten verzorgen in Museum Gouda. Daarnaast bezoeken pabo-studenten met kinderen het museum, om kinderen op die manier te laten kennismaken met musea en kunst. Voor studenten zelf biedt het museum een mooie leerervaring. Ook zal Driestar educatief met internationale relaties op bezoek gaan bij Museum Gouda.

Museum Gouda is gratis toegankelijk voor studenten van Driestar hogeschool, afgezien van een kleine toeslag bij bijzondere tentoonstellingen.

logo_Logo-Museum-Gouda.jpg

Studeren met een beperking

Driestar hogeschool biedt maatwerk in studieroutes en specialisatieopties. Maar juist ook de menselijke kant telt bij ons in begeleiding en coaching van onze studenten. Heb jij een handicap, chronische ziekte of een functiebeperking van wat voor aard dan ook? Neem gerust contact op met een van onze contactpersonen en laat je informeren over de mogelijkheden om te studeren bij Driestar hogeschool. Wij willen er van onze kant alles aan doen om je studie zo goed mogelijk te laten verlopen.


Expertisecentrum voor studeren met een beperking
Bij dit expertisecentrum is over dit onderwerp veel informatie te vinden.

Score Driestar hogeschool
Uit onderzoek blijkt Driestar hogeschool goed te scoren. 
Op deze pagina is een uitgebreid overzicht te vinden.
 
Onderdeel Cijfer Landelijk gemiddelde Oordeel
Voorlichting 6.4 6,5 gemiddeld
Intake 6.6 6,7 gunstig
Hulpmiddelen 6.8 6,8 gunstig
Aanpassingen 7.1 6,1 gunstig
Begrip docenten 7.0 6,1 gunstig
Kennis docenten 6.5 6,1 gunstig
Begeleiding 6.0 6,1 gemiddeld
Totaal 6.6 6,2 gunstig
 © CHOI 2013      

Na je vertrek bij Driestar hogeschool ben je als oud-student nog altijd van harte welkom!

Wij zijn benieuwd hoe het met je gaat. Mogelijk kunnen we jouw expertise gebruiken voor het christelijk onderwijs. We zijn immers samen bezig met het vormgeven daarvan. Deel je ervaringen in onze Facebookgroep voor alumni.

Interessante activiteiten 

Er zijn veel activiteiten die voor jou interessant kunnen zijn. Volg de agenda, dan ben je op de hoogte van alle bijeenkomsten bij Driestar Educatief. Bekijk bij Advies en begeleiding het specifieke aanbod aan de hand van adviesthema’s per onderwijstype. Of je nu in het primair onderwijs werkt, in het voortgezet onderwijs les geeft of als pedagoog geïnteresseerd bent.  

Met je waardebon kun je tot 3 jaar na je afstuderen gratis deelnemen aan een cursus of bijeenkomst. Dit geldt voor alle afgestudeerden die zijn afgestudeerd vanaf juni 2014. 

Wil je je verder professionaliseren?

Er zijn verschillende post-hbo opleidingen en masteropleidingen. Weet je niet goed wat bij je past en wil je advies? Ga naar de Professionele academie.

Heb je nog geen baan gevonden?

Dan helpen we je graag om die te vinden. Kijk hiervoor op de Facebookgroep en bij het nieuws op deze site. Hieronder staan enkele links naar andere websites voor vacatures.

 • DRS online
 • Colon. Vervangingspool basisscholen Zeeland. Doelgroep: alumni pabo.
 • Adhocdocent. Detacheringsbureau participerend in heel Nederland. Doelgroep: zowel pabo-, lvo- als Pedagogiekstudenten en alumni die in het voorgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of mbo willen werken. Werkt met bevoegde docenten en junior docenten (docenten in opleiding of zonder bevoegdheid). Heeft veel christelijke vacatures onderwijs, zowel voor de langere termijn als tijdelijke vacatures. 
 • Bureau Maandag: Uitzending- en detacheringsbureau, participerend in heel Nederland. Doelgroep: alumni lvo en hbo pedagogiek.
 • Bureau Randstad: Uitzendbureau in de randstad. Doelgroep: alle baanzoekenden.
 • DIT IS WIJS Groep: Bemiddelingsbureau in het onderwijs. Zorgt voor een snelle invulling van vacatures op scholen vanaf één dag. Invalpool en langere termijn opdrachten.
 • Klaswijs: Invalpool binnen het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. Samen met de aangesloten scholen zet Klaswijs zich in voor goed christelijk en reformatorisch onderwijs. Doelgroep: bevoegd leerkrachten, pabo'ers of herintreders. Langdurige vervangingen of dagvervangingen, bekijk de vacatures

Diplomaregister: je diploma is digitaal toegankelijk

Het diplomaregister is een online register dat digitaal diplomagegevens ontsluit van door het ministerie van OCW bekostigde opleidingen. Een uittreksel van dit register heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van onze hogeschool. Je kunt je diplomagegevens in zien door in te loggen via www.mijndiplomas.nl

Veel succes!

J.H. (Henrieke) Schimmel
alumnicoördinator
e-mail: J.H. Schimmel@driestar-educatief.nl
tel. 0182-760474

Voorwaarden waardebon

Alle studenten die vanaf het cursusjaar 2010-2011 of later afstuderen, ontvangen bij de diploma-uitreiking een waardebon. Op het aanmeldformulier voor een cursus of bijeenkomst kun je aangeven dat je gebruik maakt van je waardebon. Dan wordt er geen factuur gestuurd.   
Aan de waardebon zijn een aantal voorwaarden verbonden:
 

 • Deze waardebon is 3 jaar geldig voor studenten die na juni 2014 zijn afgestudeerd. Studenten die eerder zijn afgestudeerd hebben en waardebon ontvangen die 1,5 jaar geldig is.
 • De waardebon moet in één keer en in zijn geheel ingewisseld worden. Er vindt geen restitutie plaats wanneer de kosten van de cursus lager zijn dan van het bedrag wat aangegeven staat op de waardebon.
 • Deze waardebon is alleen te gebruiken bij individuele inschrijvingen.
 • De cursussen gaan alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn.
 • De waardebon is niet verzilverbaar.
 • De waardebon is persoonsgebonden.
 • Tot twee weken voor de scholing is het mogelijk om je af te melden bij Margien den Besten. Daarna wordt de waardebon verwerkt en gaat de waarde verloren.