Subsidie voor samenwerking Driestar hogeschool en Hoornbeeck College 28 november 2016

In vervolg op een eerdere subsidie van €900.000 (2013 t/m 2016) voor de opstart van opleidingsschool Hodos, ontvangen we opnieuw een subsidie van €500.000 van OCW.

Driestar hogeschool en het Hoornbeeck College zijn in 2013 de opleidingsschool Hodos gestart. Hodos stoomt beginnende en toekomstige mbo-docenten klaar voor het beroep van docent in het mbo.

Subsidie van OCW

Voor verdere ontwikkeling van de opleidingsschool is veel geld nodig. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ziet het belang en succes van een opleidingsschool in. Zij stimuleert opleidingsscholen in Nederland met behulp van financiële middelen.

Naar aanleiding van een door ons geschreven subsidieaanvraag waarin we onze visie en plannen met betrekking tot de opleidingsschool hebben verwoord, heeft OCW ons opnieuw subsidie gegeven! Ten opzichte van andere opleidingsscholen doen we het volgens OCW heel goed. We gaan volgens hen met veel passie, zekerheid en overtuiging te werk. OCW heeft er dus vertrouwen in en wij ook!

Met een subsidie van €250.000 per jaar kunnen we in de komende twee jaar (en mogelijk drie) onze plannen ten uitvoer gaan brengen.Boven alles danken we God Die ons de gaven gaf om dit te mogen bereiken. 

Onze plannen

  • We gaan de opleiding, begeleiding en beoordeling van OidS-studenten (Opleiden in de School) versterken.
  • We gaan Hodos sterker neerzetten binnen beide scholen en daarbuiten door middel van een website, wervingscampagnes, een duidelijk organogram en heldere functieprofielen.
  • We gaan flink inzetten op professionalisering van het opleidingsteam, het management en zittende docenten.
  • We gaan diverse plannen opzetten en uitvoeren; opleidingsplan, communicatieplan, professionaliseringplan en kwaliteitszorgplan.    

De naam Hodos

De naam Hodos is afgeleid van een Grieks woord dat ‘de weg’ betekent. We dragen bij aan ‘de weg’ die onze studenten (de beginnende en toekomstige mbo-docenten) afleggen in hun leven en school- of loopbaan. Het Woord van God is daarbij onze Bron waardoor we worden geïnspireerd en Die ons ‘de weg’ wijst bij het uitvoeren van onze opdracht. 

Meer informatie

Wil je graag lesgeven in het mbo of ben je net gestart en dien je nog een (aanvullende) opleiding te volgen? Neem dan een kijkje op onze website: www.hodos-nederland.nl. Daar vind je informatie over de opleidingen, toelatingseisen en hoe je je kunt aanmelden. 

Meer nieuws