Subsidie voor samenwerking Driestar hogeschool en Koninklijk Conservatorium rondom muziekonderwijs Geplaatst op 3 juli 2018

Driestar hogeschool heeft een subsidie ontvangen voor een structurele verbetering van het muziekonderwijs op de pabo. Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een positieve beschikking verleend in het kader van de regeling Professionalisering muziekonderwijs op pabo's.

Deze regeling maakt deel uit van de inzet van het ministerie van OCW voor meer en beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas. Leraren missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor of met de klas. Dit is een belangrijke belemmering voor het realiseren van goed muziekonderwijs op basisscholen. De regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s draagt eraan bij dat toekomstige groepsleerkrachten zich wel handelingsbekwaam voelen op dit gebied.
Ton van Driel, docent muziek aan Driestar hogeschool: “Slechts 11% van de afgestudeerde pabostudenten vond zich bekwaam genoeg om muziekonderwijs te geven. Hoewel dit bij Driestar hogeschool ruim 60% is, hebben we toch deze subsidie aangevraagd. We zien namelijk zeker mogelijkheden om ons muziekonderwijs verder te verbeteren.”

Zelfvertrouwen

De subsidie wordt gebruikt om alle pabostudenten meer zelfvertrouwen te geven om muzieklessen te geven. De eerste- en tweedejaarsstudenten gaan in kleine groepjes een dagdeel muziek geven in de basisscholen onder leiding van een muziekdocent of vakspecialist die het coaching geeft. De derdejaars muziekspecialisten krijgen een jaar lang speciale stagebegeleiding voor het vak muziek.

Samenwerking Koninklijk Conservatorium

De subsidie wordt ook ingezet voor de nieuwe samenwerking met de opleiding Master Music Education according to the Kodály Concept van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen met het conservatorium biedt Driestar hogeschool op de pabo de opleiding Vakspecialist muziek aan. In dit tweejarige traject ontwikkelt de aanstaande leerkracht zich vanuit zijn passie voor muziek tot een leerkracht die gecertificeerd en gespecialiseerd is in het verzorgen van muziekonderwijs. De student behaalt zo niet alleen het diploma leraar basisonderwijs, maar ook een erkend diploma vakspecialist muziek. De opleiding Vakspecialist muziek is bedoeld voor pabostudenten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en extra scholing willen op muzikaal gebied. De student met deze opleiding kan ook collega’s coachen bij het geven van goede muzieklessen binnen het primair onderwijs.

Meer nieuws

  • Profiel van een christelijke leraar

   De schoolloopbaan van kinderen is een lange reis. Leraren trekken daarbij als gids met hen mee. Ze zijn dus zelf ook pelgrim. Met deze beelden tekent Bram de Muynck op uitnodigende wijze het karakter en profiel van een christelijke leraar.

  • Ben jij al uitgetoetst?

   Nederland is een echt toetsland. Er is nauwelijks een opleiding te vinden waar men cursisten klaarstoomt zonder toetsen. Zowel docenten als leerlingen lijken het als het summum van de opleiding te zien. Over het fenomeen toetsen valt echter wel één en ander te zeggen.

  • ROV congres: “Ouders Verbinden!?”

   Ouders en opvoeders zijn welkom op het vierde ROV congres op donderdag 8 november. Aan de hand van een interessant lezingenprogramma en verschillende workshops wordt er gesproken over het thema ‘Ouders verbinden?!’.

  • Positieve beoordeling NIO

   De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), is onlangs positief beoordeeld door de COTAN. De test is beschikbaar voor onder andere de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs!

  • Bouw aan spel in jouw klas

   ‘Er moet een schuin dak op, want daar slaapt ook nog iemand’, zegt Ella. De leerkracht doet voor hoe het dak stevig wordt. In de bouwhoek wordt geleerd! Maar hoe krijg je meer inzicht op de kwaliteit van spelontwikkeling?