Subsidie voor samenwerking Driestar hogeschool en Koninklijk Conservatorium rondom muziekonderwijs Geplaatst op 3 juli 2018

Driestar hogeschool heeft een subsidie ontvangen voor een structurele verbetering van het muziekonderwijs op de pabo. Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een positieve beschikking verleend in het kader van de regeling Professionalisering muziekonderwijs op pabo's.

Deze regeling maakt deel uit van de inzet van het ministerie van OCW voor meer en beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas. Leraren missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor of met de klas. Dit is een belangrijke belemmering voor het realiseren van goed muziekonderwijs op basisscholen. De regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s draagt eraan bij dat toekomstige groepsleerkrachten zich wel handelingsbekwaam voelen op dit gebied.
Ton van Driel, docent muziek aan Driestar hogeschool: “Slechts 11% van de afgestudeerde pabostudenten vond zich bekwaam genoeg om muziekonderwijs te geven. Hoewel dit bij Driestar hogeschool ruim 60% is, hebben we toch deze subsidie aangevraagd. We zien namelijk zeker mogelijkheden om ons muziekonderwijs verder te verbeteren.”

Zelfvertrouwen

De subsidie wordt gebruikt om alle pabostudenten meer zelfvertrouwen te geven om muzieklessen te geven. De eerste- en tweedejaarsstudenten gaan in kleine groepjes een dagdeel muziek geven in de basisscholen onder leiding van een muziekdocent of vakspecialist die het coaching geeft. De derdejaars muziekspecialisten krijgen een jaar lang speciale stagebegeleiding voor het vak muziek.

Samenwerking Koninklijk Conservatorium

De subsidie wordt ook ingezet voor de nieuwe samenwerking met de opleiding Master Music Education according to the Kodály Concept van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen met het conservatorium biedt Driestar hogeschool op de pabo de opleiding Vakspecialist muziek aan. In dit tweejarige traject ontwikkelt de aanstaande leerkracht zich vanuit zijn passie voor muziek tot een leerkracht die gecertificeerd en gespecialiseerd is in het verzorgen van muziekonderwijs. De student behaalt zo niet alleen het diploma leraar basisonderwijs, maar ook een erkend diploma vakspecialist muziek. De opleiding Vakspecialist muziek is bedoeld voor pabostudenten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en extra scholing willen op muzikaal gebied. De student met deze opleiding kan ook collega’s coachen bij het geven van goede muzieklessen binnen het primair onderwijs.

Meer nieuws

  • Inschrijving geopend voor ib-opleiding 2019-2020

   Je bent al langere tijd intern begeleider op jouw school. Of je bent nog maar net begonnen met deze prachtige taak binnen je school. Dan hebben wij voor jou een interessant eenjarige Post-Hbo ib-opleiding! Je kunt je nu inschrijven voor het cursusjaar 2019-2020

  • Terugblik symposium Het jonge kind 2019

   Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 6 februari het symposium Het jonge kind. Dit jaar was Bea Pompert te gast met haar lezing ‘Spelend leren? Liever niet!’. Een korte terugblik op deze inspirerende dag die door de deelnemers werd gewaardeerd met een 8,6!

  • En dan ben je leraar

   Ken jij iemand die ook geknipt is voor het onderwijs? Attendeer hem of haar op de nieuwe campagne Uurtje voor de klas!

  • Zien! leerlingvragenlijst 1-16 vernieuwd

   De leerlingvragenlijst Leer- en leefklimaat voor so/vso en groep 1-4 is vernieuwd. De stellingen zijn tekstueel gewijzigd en er zijn een aantal stellingen toegevoegd. Ook is er bij elke stelling een picto-versie ontwikkeld, speciaal voor leerlingen met een laag taalbegrip.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2019

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.