Nieuw: Aanbod vakken Opleiden in de School uitgebreid door samenwerking met Hogeschool Rotterdam 28 januari 2019

Vanaf januari 2019 kun je ook voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Frans, natuurkunde en technisch beroepsonderwijs terecht bij Driestar hogeschool dankzij de nieuwe samenwerking met Hogeschool Rotterdam (HR).


Een deel van je opleiding kun je volgen op de reformatorische academische opleidingsschool en de theoretische basis wordt verzorgd door de HR. Driestar hogeschool wil zoveel mogelijk bacheloropleidingen voor werken in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen bieden. Daarom zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met de HR. Meer daarover kun je lezen in dit nieuwsbericht. Als je bij de HR een lerarenopleiding aardrijkskunde, biologie, Frans, natuurkunde of technisch beroepsonderwijs kiest, kun je opgeleid worden binnen de christelijke/reformatorische scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Driestar hogeschool verzorgt dan een leerlijn Christelijk leraarschap.

Informatie

Lees meer in de flyer Opleiden in de School Hogeschool Rotterdam en Driestar hogeschool. Voor meer informatie kun je terecht bij J.M. (Johan) Strijbis, 06-44044341.
 

Meer nieuws

    • Positief oordeel over samenwerking RAOS  

      De Reformatorische Academische Opleidingsschol (RAOS) heeft een positief eindoordeel over de besteding van subsidie gekregen. Alle doelen en voornemens uit de subsidieaanvraag zijn gerealiseerd!