Een collegedag van de post-hbo-opleiding Jonge kind 19 april 2018

Tijdens de anderhalf jaar durende post-hbo-opleiding Jonge kind kun jij als leerkracht verdieping en uitbreiding aanbrengen van je kennis en vaardigheden. Om een indruk te krijgen van de opleiding nemen we jou een dagje mee!

Exact om negen uur gaan de deuren van ons lokaal dicht. We hebben een strakke planning, want het programma is vol. Er is ontzettend veel moois te vertellen en te leren over het jonge kind. Deze dag staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters centraal.

Bij elkaar op bezoek

Voordat we het theoretische gedeelte behandelen, bespreken de leerteams de gemaakte opdrachten met elkaar. De studenten zijn bij elkaar op bezoek geweest op de scholen en hebben kunnen zien waar hun medestudenten werken en op welke manier de school het onderwijs aan jonge kinderen vormgeeft. Specifiek voor deze opdracht is gekeken naar de buitenruimte van de school. Het is een leerzame ervaring wat genoeg gespreksstof oplevert. De studenten geven elkaar tips om de buitenruimte nog aantrekkelijker te maken voor de kleuters.

Bij de plenaire bespreking blijkt dat een aantal studenten inmiddels de kriebels krijgen van hun tussenassessment. Binnenkort moeten ze reflecteren op hun ontwikkeling en doelen stellen voor de komende tijd. Dat is een spannend proces. We bespreken de vragen en geven elkaar handreikingen om de gevraagde bekwaamheidseisen weer te geven. Vervolgens stappen we over naar de collegestof van deze dag.

Sociaal-emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen

We verdiepen ons in verschillende aspecten binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Zo gaan we in op de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en tenslotte de ontwikkeling van het zelfbeeld bij kleuters. Tijdens het college wordt voortdurend verbinding gemaakt tussen de theorie en de eigen praktijk. Vervolgens wordt de koppelling gemaakt naar de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de student. Waar liggen leerpunten en aan welke aspecten kan de student nog extra aandacht geven.

Sfeerversterkers voor stimulatie ontwikkeling kleuters

Tenslotte gaan studenten aan de slag met sfeerversterkers om daarmee ook de ontwikkeling van kleuters te stimuleren.

De studenten hebben materialen meegenomen van methodieken en materialen die er binnen de school zijn rond sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook is er een presentatie vanuit de mediatheek van de hogeschool. Dat levert tafels vol met snuffelplezier en we nemen dan ook de tijd om hiervan te leren en inspiratie op te doen voor onze eigen klas.
 
Aan het eind van de bijeenkomst bespreken we hoe het staat met de lerende netwerken. De studenten ontwikkelen zich niet alleen persoonlijk, maar hebben ook een teamdoel opgesteld. Deze dag bespreken we hoe we dit doel gaan realiseren op een manier waarin het doel vanuit visie, theorie en praktijk gestalte krijgt binnen de school.

Meer informatie

Sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters is slechts één van de boeiende onderwerpen die wordt behandeld tijdens de opleiding. Wil je meer weten wat de post-hbo-opleiding Jonge kind inhoudt en wat deze jou als leerkraacht kan bieden? Neem dan contact op met Martine Blonk of lees verder op de opleidingspagina.

Meer nieuws

  • Meer dan 50 jaar terug in de tijd

   In 1963 binnenstappen op de kweekschool De Driestar, 4 jaar later met een onderwijsbevoegdheid voor het lager onderwijs naar buiten komen. Dat is de historie van Bep van Vliet, geboren Van Dam, als je praat over De Driestar. Meer dan 50 jaar later is de band met De Driestar en het onderwijs er nog steeds.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.