De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september! 11 juli 2019

Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.
In de afgelopen maand hebben ongeveer veertig studenten/ib’ers hun diploma van deze post-hbo behaald. Bij de eindgesprekken gaf vrijwel iedereen aan een mooie persoonlijke groei te hebben doorgemaakt. Een veel genoemd punt was dat ze bewust hebben gewerkt aan competenties als autonomie, flexibiliteit en inlevingvermogen. Student Nicky vertelt in dit bericht over haar ervaring met de opleiding:

'Direct bij de start van mijn taak als intern begeleider ben ik begonnen met de post-hbo-opleiding voor intern begeleiders. De reden dat ik voor de opleiding bij Driestar hogeschool heb gekozen was met name het brede aanbod aan onderwerpen die behandeld worden. Driestar hogeschool heeft volledig aan mijn verwachtingen voldaan. De praktische insteek heeft mij veel relevante kennis en informatie opgeleverd die ik kan toepassen in de dagelijkse praktijk.

Tijdens de opleiding doe je de nodige kennis en vaardigheden op om (in mijn geval) een goede start als ib'er te kunnen maken. Ik heb het als heel prettig ervaren dat de opleiding aandacht besteedt aan meerdere onderdelen. Zowel gedrag als leren komt aan bod. Ook de koppeling met ParnasSys en Zien! werkte voor mij heel goed, omdat deze programma’s op mijn school gebruikt worden. Zowel op inhoudelijk als technisch vlak heb ik van deze programma's veel geleerd tijdens de opleiding en heb ik het een en ander aan kunnen pakken op school. Naast het aanbod aan kennis leer je waar je informatie kunt vinden: er worden veel bronnen uitgewisseld en het is mogelijk om je netwerk uit te breiden. Het is prettig om tijdens de lesdagen en tijdens de contactmomenten met de coachgroep van gedachten te wisselen met collega ib'ers en van elkaar te leren over de verschillende visies, werkwijzen en vragen.'
 
Heb jij behoefte aan meer verdieping in je rol als ib'er of juist meer kennis van zaken? Kijk voor meer informatie over onze opleiding op onze website. Heb je vragen of liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met studieleider Bert van der Mel.

post-hbo-ib.png

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

  • Word jij een dyslexiespecialist 2.0?

   Bram (7 jaar) gaat na de zomervakantie naar groep 4. Hij heeft veel moeite met het oppakken van het leesproces. Ook spelling is voor hem lastig. Al het hele jaar zit hij in de intensieve instructiegroep voor lezen. Wanneer is het moment om de zorg te intensiveren? Moet er bij Bram ook gedacht worden aan dyslexie en hoe verloopt dat traject dan precies?