Benoeming manager en interim manager lvo en vertrek Wim Westenberg 30 september 2019

We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe opleidingsmanager voor de hogeschool en specifiek de lerarenopleiding voortgezet onderwijs hebben gevonden. Afgelopen vrijdag hebben bestuur en raad van toezicht, Klaas Tippe uit Elspeet per 1 januari 2020 benoemd in de vacature die ontstaat door het vertrek van Wim Westenberg.

Klaas is 46 jaar, heeft een hart voor onderwijs en werkt al meerdere jaren bij de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in diverse lesgevende en leidinggevende functies. Klaas is getrouwd en heeft 7 kinderen. Klaas is geen onbekende bij Driestar educatief. Hij was van 2012 tot en met 2017 docent van het pedagogisch didactisch programma van de lvo. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en is in 2010 gepromoveerd. Ook op maatschappelijk front is Klaas in diverse functies werkzaam geweest. Vanuit de functies die hij heeft bekleed brengt hij leidinggevende en onderwijservaring mee. We hebben er veel vertrouwen in dat Klaas op een prettige en deskundige manier leiding zal geven aan het team van lvo. Wij wensen hem veel succes toe.

Het college van bestuur heeft ter overbrugging van de tijd dat Klaas start en Wim vertrekt, Bram ter Harmsel gevraagd het managerschap lvo op interimbasis in te vullen.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”