Lesdoelen werkelijk beleven in Zuid-Afrika 28 maart 2019 Door G.J. (Gerrit) Beunk

Binnen onze lerarenopleidingen voortgezet onderwijs zijn we druk bezig met flexibilisering. We kijken of studenten kunnen versnellen, kunnen excelleren of op een alternatieve wijze de leeruitkomsten van de modules kunnen bereiken. In Zuid-Afrika deden we een mooie pilot met een aantal studenten.

We doen allerlei pilots om te zoeken naar een flexibel programma dat past bij onze studenten en waardoor ze beter tot ontplooiing kunnen komen. Een mooie pilot was een reis naar Zuid-Afrika, waarbij twee modules konden worden afgerond in de elf dagen dat studenten daar waren. Tijdens de reis werden er zes verschillende vormen van onderwijs bezocht waarin de doelen van de modules een plaats hadden.
 
Samen met mijn collega en de studenten bezocht ik interessante scholen, zoals een school in de sloppenwijk van Pretoria; een school die zich volledig had gericht op gepersonaliseerd leren en een gemengde school, die ooit blank was begonnen. Bijzondere ervaringen hadden we op een school in een wildpark, waar regelmatig oefeningen gehouden worden voor de leerlingen om voorbereid te zijn op wilde dieren. Wat moet je wel doen en wat beslist niet?

De student beoordeelt (dat) passend onderwijs op aspecten van differentiatie om daarmee de intrinsieke motivatie van zijn leerlingen te stimuleren, waardoor hun individuele ontwikkeling optimaal tot ontplooiing komt. De student is zich bewust van de zone van naaste ontwikkeling bij zijn leerlingen, waarbij hij als leerkracht keuzes maakt om de leerlingen te motiveren en te stimuleren tot goed rentmeesterschap. De student toont welwillendheid om de (werk)omgeving van zijn (toekomstige) leerlingen te verkennen met kritische openheid tegenover de leerlingen en toewijding voor hun eigen (christelijke) ethos.
Drie van de negen leeruitkomsten die studenten behaald hebben tijdens deze werkweek

Verdieping

Vervolgens waren we welkom op een gemengde school, waar blanke en zwarte leerlingen samen opgeleid worden voor de maatschappij van Zuid-Afrika, maar ook op een blanke school, waar jongens worden opgeleid in schoolvakken en daarnaast ook opgeleid worden om voor de culturele ontwikkeling van Zuid-Afrika van betekenis te kunnen zijn. Tijdens de intervisiemomenten werd er druk gereflecteerd door de studenten en werd er verbinding gelegd met hun eigen scholen. Wat is zichtbaar anders en toch overdraagbaar? Wat kunnen ze meenemen naar hun eigen lespraktijk? We waren getuige van een enorme betrokkenheid op onderwijs, maar ook een verdieping bij de studenten, die we wel gehoopt hadden, maar die we ook mochten meemaken. Versnellen (doordat er geen opdrachten meer gemaakt hoeven te worden) en excelleren, waardoor de verbinding met de leeruitkomsten uit een module (zie tabel) werkelijk werden beleefd en daardoor ook op hoog niveau geïnternaliseerd werden.

Afhankelijkheid

We waren allemaal diep onder de indruk van Gods werk wereldwijd. Hij gebruikt ook hier in Zuid-Afrika mensen die vanuit de Bijbel goed onderwijs willen vormgeven. We hoorden directeuren zeggen dat God goed is en dat het daarom met hun scholen goed gaat. In hun afhankelijkheid van Hem richten ze, zonder of met weinig geld van de overheid, het onderwijs in. En niet alleen dat, want de zorg voor hun leerlingen ging soms heel ver. Er is in die wijk veel armoede en daarom werden er zelfs maaltijden klaargemaakt, omdat leerlingen thuis geen eten krijgen. Wat zijn we beschaamd geworden door zo veel vertrouwen op de Heere. Hij zorgt oneindig goed voor leerlingen die van huis uit weinig perspectief hebben. Nog dagen later, nadat we weer in Nederland terug zijn, horen we de woorden in onze overdenkingen resoneren: God is goed!

20190218_102422-(2).jpg
DSC00791.JPG
za-2.jpg
groepsfoto-za.jpg