Leerlingen door kunst uit de verf laten komen 21 maart 2019 Door W.P. (Winnie) Verbeek

Pabostudenten die de nieuwe minor Kunst en Kids volgden, hadden bijzondere ontmoetingen met kunstenaars. Prachtig hoe vaste aannames over de onzinnigheid van moderne kunst en grote klodders verf wegvallen wanneer je een kunstenaar met passie over zijn werk hoort praten. Maar wat levert het bezig zijn met kunst en cultuur nu precies op voor het onderwijs?.

Dit jaar komt de eerste lichting pabostudenten met een minor Kunst en Kids van de pabo af. Veel van hen die kozen voor deze minor hebben daar nog het certificaat Interne Cultuurcoördinator (ICC) aan toegevoegd. Het ICC-certificaat is een mooie en waardevolle plus, omdat deze studenten toegerust zijn om de bagage die ze meegekregen hebben, verder de school in te brengen. Zo kunnen ze hun collega’s enthousiast te maken voor onderwijs met en over kunst en cultuur.
 
In de minor ligt de nadruk op het vormgeven van christelijk cultuuronderwijs. Naast Beeldende vorming en Muziek hebben ook de vakgroepen Godsdienst, Cuma en Pedagogiek actief meegedacht bij de vormgeving van de minor: hoe kun hoe je zowel studenten als kinderen op een goede manier vormen in cultuuronderwijs? Wat levert dat nou op, zo’n halfjaar intensief met studenten optrekken, bezig zijn met cultuuronderwijs, via werkplekleren veel zaken uitproberen de studenten grensverleggend en vormend bezig te laten zijn?

Onzinnigheid

Zo’n start van een minor kost voor ons als docenten veel energie: het programma optuigen en alles goed op rit krijgen, lijntjes kort en opdrachten duidelijk houden. Maar het leverde ook veel energie op. Inspirerend was bijvoorbeeld de gastles van kunstenaar Jan van Lockhorst. Een gast in de klas – dat loopt altijd anders dan gedacht, maar het levert ook meer op dan je had kunnen bedenken. Jan schoof aan, op een avond, letterlijk op de tafel, met een uitgebreide PowerPoint over zijn beeldend werk. Heel vrij, maar ook heel overtuigend werk. Bijzonder hoe vaste aannames over de onzinnigheid van moderne kunst en van grote klodders verf en kinderachtige voorstellingen opeens wegvallen wanneer je iemand zo gepassioneerd over zijn werk hoort praten. Dan ontmoet je de mens, zijn passie, zijn kleinheid en zijn gedrevenheid als het over geloofsthema’s gaat. Dan word je stil, en stel je hoogstens nog een vraag die je helpt deze man en zijn werk nog wat beter te begrijpen.

Muziekhaters

Hetzelfde gebeurde met de musicus die de klas in kwam. We hadden een paar notoire muziekhaters onder de minorstudenten. Het waren vooral jongens die slechte cijfers haalden bij muziek, weinig muzikaal zelfvertrouwen hadden en dachten dat ze op muzikaal gebied geen goed project neer zouden kunnen zetten. Als je dan leert dat je ondanks dat een práchtig project op kunt zetten door een muziekprofessional in je klas te halen die je helpt de energie bij kinderen los te maken als ze met een eigen muziekproject aan de gang gaan, dan verleg je reuze-grenzen. Je eigen beperking schuift zomaar opzij als je merkt en ziet dat het voor kinderen een geweldige verrijking is. Je wordt enthousiast, niet van je eigen talenten, maar van die van de kinderen en van de muzikant die ze aanboort. Die eigen talenten mogen er trouwens ook zijn, hoor! Het coördineren, organiseren, afstemmen en ook doelbewust inzetten van zo’n gast in de klas, dat zijn net zo goed talenten waarmee je leerlingen door middel van de kunst uit de verf laat komen.
 
En laten we wel wezen, de studenten zijn natuurlijk ook goud waard. Ze laten zich overhalen om hun eigen culturele grenzen te verleggen en nieuwe dingen uit te proberen. Ze genieten enorm van alle verrassende ervaringen die hen dat oplevert met de kinderen. Hoe mooi is dat?
 
Ben jij ICC’er in je school of geïnteresseerd in het geven van kunst- en cultuuronderwijs? Je kunt deel uitmaken van het netwerk Kunst en Kids. Binnen dit netwerk houden we met elkaar het cultuurvuurtje brandend: we stoken elkaar op om eens een (muzikale) gast in de klas te halen, we delen met elkaar mooie culturele uitjes met de klas en vertellen over mooie gesprekken die we hadden in de klas naar aanleiding van een kunstwerk. We doen dat aan de hand van ervaringsverhalen van studenten, leerkrachten, ICC’ers, directeuren, en docenten van Driestar hogeschool. Ook zullen er af en toe ontwerpen op gezet worden, die je makkelijk in je klas of in je school in kunt zetten. Meedoen of meer weten? Stuur een mail naar Winnie Verbeek.

Volgend jaar wordt de ICC-cursus bij Driestar onderwijsadvies aangeboden. De cursus wordt gegeven door twee docenten van de hogeschool, en een geroutineerde gastdocent: Marije de Vries. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten die door het jaar heen op woensdagmiddagen gepland zullen worden. De eerste datum staat gepland voor 25 september. Houdt onze website in de gaten voor meer informatie.