‘De werkplaats biedt mij momenten van bewustwording en reflectie op mijn eigen handelen’

Dit is Renske. Ze werkt nu twee jaar als juf in groep 4 en volgt de werkplaats voor startende leraren. ‘De werkplaatsdagen vind ik heerlijk: ik krijg er nieuwe input voor m’n klas. Na de werkplaatsbijeenkomsten heb ik altijd net iets meer zin in m’n werk dan anders.’‘Het samenwerkingsverband van de reformatorische scholen in de regio organiseert deze werkplaats ieder jaar. Het is een onderdeel van het begeleidingsplan van nieuwe leerkrachten, vertelt Renske. ‘Maar ook als dat niet het geval was, zou ik er weer voor kiezen. Ik vind de bijeenkomsten heel waardevol. Op de pabo krijg je veel kennis mee, maar ineens stopt die informatiestroom als je voor de klas gaat. Er zijn natuurlijk allerlei cursussen en opleidingen die je kunt gaan doen, maar ik had als nieuwbakken juf m’n handen vol aan mijn klas. Ik had ineens een veel grotere verantwoordelijkheid. In plaats van verschillende stagelessen was ik nu verantwoordelijk voor de hele ontwikkeling van begin tot eind groep 4. De focus lag daarom vooral op het reilen en zeilen van mijn klas. Het fijne is dat de werkplaats heel behapbaar is. Daar word ik een paar momenten in het jaar gevoed en krijg ik weer nieuwe input voor m’n dagelijks werk. De werkplaatsdagen zijn voor mij momenten van bewustwording en reflectie op mijn eigen handelen: hoe pak ik mijn werk nu aan, en hoe kan ik dat zo nodig veranderen of verrijken?’

Magreet_250x400.pngPersoonlijke ontwikkeling

Een werkplaats is een professionele leergemeenschap waarin onderwijsprofessionals aan de slag gaan met inhoudelijke thema’s, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Vier dagen per jaar en dat twee jaar lang komt een groep startende leraren uit de regio samen op de school van Renske, De Wittenbergschool in Scherpenzeel. ‘De opbouw van de dagen is steeds hetzelfde’, aldus Renske. ‘Eén dagdeel wordt ingevuld door een interactieve lezing van een spreker. Het andere dagdeel bespreken we een boek. We behandelen wat hoofdstukken uit Teach like a champion en doen ook aan intervisie. We bespreken dan een casus of beeldmateriaal. Als deelnemer heb je zelf veel inbreng: met elkaar bepalen we welke thema’s er tijdens de lezingen en intervisie aan de orde komen.’

Aandacht

Renske heeft nu drie bijeenkomsten achter de rug. ‘Ik merk dat ik vooral door de lezingen geprikkeld wordt. Die vormen voor mij het hoogtepunt van de dag. De eerste ging over oudercontacten. Die kwam bij mij meteen van pas, want een dag later hadden we op De Wittenberg de eerste luisteravond. Ik weet nog dat de spreekster vertelde dat ouders naar de ouderavond komen met het verlangen te horen dat je geniet van hun kind, dat hun kind het naar zijn zin heeft op school. Als leraar trap je regelmatig in de valkuil om vooral over de cognitieve ontwikkeling te vertellen. Dat triggerde mij. Ik heb meteen tijdens die luisteravond bij alle ouders geprobeerd te vertellen waarom ik het fijn vind dat hun kind bij mij in de klas zit.’
Een andere bijeenkomst ging over het pedagogisch klimaat. ‘Ik herinner me een verhaal dat de spreker voorlas, vanuit het perspectief van een stil teruggetrokken meisje. Andere kinderen namen vaak mooie tekeningen voor de juf mee en werden dan uitbundig gecomplimenteerd. Op een keer nam het meisje een bloemetje mee en dat had ze stilletjes op het bureau van de juf gelegd. Het meisje wachtte op een reactie, maar die kwam maar niet. Ik nam me meteen voor om de volgende dag de wat rustigere kinderen extra te complimenteren en persoonlijke aandacht te geven. Die vragen er uit zichzelf niet om, maar hebben dat net zo goed nodig. Ik wil dat alle kinderen in mijn klas zich gezien voelen, ook zij.’ 

Persoonlijk contact

Het persoonlijk contact met anderen is ook prettig, vindt Renske. ‘Ik zit samen met drie andere leerkrachten van mijn school, de rest van de groep komt van scholen uit de regio. Het is een fijne groep, waarin iedereen z’n zegje durft te doen. We wisselen veel uit over onze klassen, maar ook over ons privéleven delen we dingen met elkaar. Dat is mooi. Aan het einde van de dag evalueren we altijd even wat we hebben geleerd en wat we meenemen naar de praktijk. Dat zijn voor mij altijd dingen uit de lezing, maar ook van het contact met de andere leerkrachten leer ik. Op vrijdagen na de bijeenkomsten heb ik net iets meer zin in m’n werk dan anders. Het geeft me extra plezier dat ik nieuwe dingen in kan zetten in de klas.’

Wil jij net als Renske de werkplaats voor startende leraren volgen? Klik hier voor meer informatie en meld je aan! Op www.driestar-educatief.nl/werkplaatsen vind je ook onze andere werkplaatsen.