Juist de vrijheid van media dwingt ons om er verantwoordelijk mee om te gaan

“Ik wil kinderen graag een spiegel voorhouden en zelf na laten denken”, licht Eline Ligtenberg haar motivatie toe waarom ze de post-hbo-opleiding Mediawijsheidscoach heeft gevolgd. “Zeggen wat wel en niet mag heeft geen zin. Ik ga graag in gesprek met kinderen om te praten over waarom ze bepaalde dingen doen op het gebied van media”, zegt Eline.Eline, werkzaam als leerkracht op een basisschool, merkte dat er op het gebied van media veel speelt bij
leerlingen. “Ik wilde mij graag verdiepen in hun leefwereld, maar ik vond het lastig om op de goede manier
begeleiding te geven. Kinderen hebben sturing nodig, maar moeten ook een spiegel voorgehouden krijgen om
zelf na te denken over keuzes die ze maken. De opleiding Mediawijsheidcoach sluit aan op de belevingswereld
van kinderen en heeft mij handvatten gegeven om op een goede manier met leerlingen in gesprek te gaan."

Coachende rol

“Waar sta ik, wat wil ik en wat heb ik daarvoor nodig?” Eline vertelt over het coachende deel van haar opleiding.
“Tijdens de bijeenkomsten sta je er bij stil wat het betekent dat je coach bent en hoe je je als coach moet
opstellen in je team. Als coach binnen een team ben je gespecialiseerd in een onderwerp en leer je tijdens de
opleiding hoe je door middel van je vraagstelling iets in gang kunt zetten op school.”

Spanningsveld

“Visievorming voor mezelf, mijn persoonlijke ontwikkeling en op een doordachte manier met mediagebruik
omgaan, waren voor mijzelf belangrijke uitgangspunten tijdens de opleiding”, zegt Eline. “Tegelijkertijd levert dat
ook een spanningsveld op in mijn werk, want ik wil mijn mening niet aan anderen opdringen, maar met respect
voor alle meningen dit onderwerp op de kaart zetten. Het is in deze tijd niet meer voldoende om in groep 7 op 8
te beginnen met mediaopvoeding.”

Urgent onderwerp

Mediagebruik op school moet een leeraspect hebben en iets toevoegen, vindt Eline. Ze is er voorstander van om leerlingen al vroeg te begeleiden in wat er speelt in de wereld om hen heen en in gesprek te gaan over wat ze daarvan vinden. Maar ze geeft aan het niet alleen te kunnen. “We moeten het met elkaar doen, als team, maar ook in samenwerking met ouders. Op dit gebied moeten school en ouders samen optrekken.” Eline sluit af met het benadrukken van de urgentie van dit onderwerp. “De maatschappij vraagt erom.”

Wil jij, net als Eline, jezelf blijven ontwikkelen op het gebied van mediawijsheid? Neem dan eens een kijkje bij de post-hbo opleiding mediawijsheidcoach.