School Programma

De overheid verwacht dat elke school op basis van de Schoolscan, een School Programma opstelt. Dit programma dient voor de zomervakantie opgesteld en door de mr goedgekeurd te zijn. Het School Programma is gebaseerd op de uitkomsten van de Schoolscan en de gekozen maatregelen uit de menukaart zijn hierin beschreven. Scholen dienen de gemeente te informeren over de uitkomsten van de Schoolscan en het School Programma. Scholen beantwoorden bij het begin van het schooljaar 2021-2022 een aantal vragen van het ministerie van OCW. Aan het eind van het jaar leggen schoolbesturen verantwoording af in het jaarverslag.

Onze adviseurs zijn in staat om op basis van de scan en de menukaart tot een gedegen School Programma te komen dat helpend is in het realiseren van de collectieve ambitie van de school en aansluit bij de kwaliteitszorgsystematiek in de school.