Cursus Executieve functies

Tijdens deze scholing krijg je meer inzicht in het gedrag van kleuters tijdens speel-/werksituaties. Door diverse brillen kijken we naar dit gedrag en wat dit betekent voor het handelen van de leerkracht.

Kosten: €786,00 (per bijeenkomst)
Uren (sbu): Minimaal 2 bijeenkomsten van 3 uur
Locatie: Op locatie

Route
S. (Christiene) Maaijen

Onderwijsadviseur jonge kind

Telefoon:
0182-760767 0182-760767
LinkedIn:


Het voortdurend doelgericht en sociaal moeten handelen en het moeten schakelen van de ene situatie naar de andere doet een beroep op de zelfsturing van kinderen.
 
 In deze cursus van twee dagdelen (13.30 - 16.30 uur) word je geïnformeerd over  wat executieve functies zijn en welke leerkrachtvaardigheden van belang zijn om de zelfsturing van kinderen te versterken.

Je gaat hiermee praktisch aan de slag en probeert op grond van diverse casussen deze functies te versterken. Het versterkt zowel jouw klassenmanagement als pedagogisch en didactisch handelen.

Doelstellingen van de scholing

  • Je leert kijken naar het speel-/werkgedrag van kleuters vanuit diverse invalshoeken (vanuit de rol van de leerkracht, inrichting van de leeromgeving en kindkenmerken)
  • Je leert vanuit breinontwikkeling na te denken over zelfsturing van kleuters tijdens speel-/werkgedrag
  • Je leert m.b.v. casussen het welbevinden van kleuters te versterken met specifieke hulpvragen rondom speel-/werkgedrag

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2. Aan het einde van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat.

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Christiene Maaijen.