ParnasSys

ParnasSys wordt gebruikt door meer dan 4500 scholen en is daarmee het meest gebruikte leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem voor basisscholen in Nederland.  Driestar onderwijsadvies is kennispartner van ParnasSys en biedt begeleiding en cursussen voor het gebruik van ParnasSys en een aantal aanvullende modules, namelijk ZIEN!, Ouderportaal, ParnasSys|WMK, Ultimview, IRIS+, Kindkans en Leerlijnen. Ook bieden we cursussen op persoonlijk niveau. 

Klik hier voor alle scholingen en cursussen van de ParnasSys Academie.

Konnect 0-4 jaar

ParnasSys is sinds kort ook beschikbaar voor organisaties die werken met kinderen van 0-4 jaar! ​

Lees meer >

ZIEN! primair onderwijs

ZIEN! is een webbased expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling.

Lees meer >

Methodetoetsen en digitaal rapport

Download hier toetsdefinities voor in ParnasSys en lees meer over het digitaal rapport.

Lees meer >

Ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief opstellen is niet eenvoudig, maar ParnasSys helpt! We maken gebruik van bestaande gegevens en vermijden dubbel werk.

Lees meer >

Leerlijnen

Met de module Leerlijnen registreer je de ontwikkeling van leerlingen en de planning (op leerling-, groeps- en schoolniveau).
 

Lees meer >

Ontwikkelings- en leerlijnen 0-7 jaar

Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind.

Lees meer >

Ouderportaal

Het ouderportaal in ParnasSys en de Parro-app zijn middelen om de ouders te informeren en met hen te communiceren.

Lees meer >

Kindkans

Kindkans is speciaal ontwikkeld voor passend onderwijs. Het vormt dé oplossing voor samenwerkingsverbanden om ondersteuning vorm te geven.

Lees meer >

ParnasSys|WMK

ParnasSys|WMK is dé totaaloplossing voor kwaliteitsmanagement dat voldoet aan de laatste eisen van de inspectie en scholen helpt om eigen ambities waar te maken.

Lees meer >

Ultimview

Het digitale informatiesysteem Ultimview maakt het mogelijk om op bovenschools niveau kwaliteitsbeleid op te zetten.

Lees meer >