Symposium Het jonge kind

Van6 februari 10:00
tot6 februari 16:30
Locatie:Driestar educatief, Gouda

De wereld van het jonge kind is fascinerend. Er wordt zo veel ontdekt en geleerd! Op woensdag 6 februari duiken we weer een dag lang in die wondere wereld en leren we over muziek, 21st century skills, buitenspelen, taal, spel en nog veel meer. Van harte welkom op het jaarlijkse symposium Het jonge kind!

Dit symposium is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2, intern begeleiders en onderbouwcoördinatoren.

Lezing: Spelend leren? Liever niet!

Spelend leren, dat is toch wat jonge kinderen het liefste doen? Of is het meer iets voor de ‘makers’: makers van speelleermiddelen van de onderbouw, die een rekenlesje verstoppen in de kindvriendelijke speeltrein?
Bea Pompert verzorgt de lezing met de titel ‘Spelend leren? Liever niet!’ Ze gaat in op het spontane spel van jonge kinderen waaraan jij als professional je bijdrage levert. Zo kom je tot kwalitatief spel met kansen voor betekenisvol leerprocessen. Lerend spel dus! Bea Pompert is werkzaam bij De Activiteit als nascholer en onderwijsontwikkelaar. Ze is deskundige op het gebied van het jonge kind.

Workshops

In de workshoprondes komen maar liefst elf verschillende thema’s aan bod: van hoogbegaafdheid tot buitenspelen, van ouderbetrokkenheid tot de Roos van Leary. In onderstaand programma vind je een uitgebreid overzicht van de workshops.

Kosten

De eerste en tweede deelnemer van een school betalen per persoon € 195,-. De derde en daaropvolgende deelnemers betalen per persoon € 150,-. De genoemde prijzen zijn inclusief een uitgebreide lunch en een leuke goodiebag.

Stands

Tijdens de lunchpauze, de middagpauze en aan het einde krijg je de gelegenheid om een bezoekje te brengen aan verschillende stands. Aanwezig zijn speelgoedwinkel Dottelijne, Heutink, Kleuteruniversiteit, Kommee, Leerlijnen van ParnasSys, Leesvink en de mediatheek van Driestar hogeschool. Laat je inspireren! Vergeet niet om contant geld mee te nemen.

Vragen?

Neem contact op met Marjolein Speksnijder.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Programma

 • 9.45 uur - Inloop
 • 10.00 uur - Opening (met Bijbellezen en gebed)
 • 10.15 uur - Hoofdlezing 'Spelend leren? Liever niet!' door Bea Pompert
 • 11.15 uur - Vragen stellen
 • 11.50 uur - Afsluiting en opening maaltijd
 • 12.00 uur - Pauze
 • 13.00 uur - Opening middagprogramma
 • 13.10 uur - Brein en beweging
 • 13.30 uur - Workshopronde 1

  Workshop 1: Zet spel op de kaart

  Workshopleider: Stien Meerkerk, onderwijsadviseur jonge kind bij Driestar onderwijsadvies.

  Spel en spelen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar wat is spel eigenlijk precies? Hoe krijg je meer zicht op de kwaliteit van de spelontwikkeling van peuters en kleuters? Zet spel op de kaart in jouw groep of in jouw onderbouwteam!

  Tijdens de workshop gaan we aan de slag met de kwaliteitskaart “Spel op de kaart”. Deze kwaliteitskaart geeft in een oogopslag weer waar het om draait bij het spel! De kaart is te gebruiken om de gesprekken over spel op gang te brengen, de visie op spel te bepalen, de kwaliteit van het spel te verbeteren en de speel-leeromgeving te verrijken. Tijdens de workshop gaan we in op de vaardigheden van de leerkracht die nodig zijn om het spel nieuwe impulsen te geven!


  Workshop 2: 21st century skills zichtbaar maken in de kleuterklas

  Workshopleider: Sander Gordijn. Sander is kleuterleerkracht. Met zijn bedrijf MeesterSander.nl verzorgt hij trainingen en workshops over het gebruik van ICT in de kleuterklas, gebruik van het Digibord en de inzet van apps.​ 

  Een hot item in onderwijsland zijn de 21st century skills. Meester Sander gelooft dat 21st century skills heel belangrijk zijn, maar dat ze zeker niet zo nieuw zijn als gedacht. Daarom gaat hij je in deze workshop laten zien wat je eigenlijk al doet aan 21st century skills en natuurlijk geeft hij je een heleboel tips hoe je dit nog beter kunt toepassen in de kleuterklas! Je gaat ook zelf aan de slag met je eigen skills en leert onder andere programmeren met veel verschillende materialen.
  Na afloop van deze workshop:

  • Kun jij de 21st century skills benoemen.
  • Kun je de 21st century skills toepassen in de kleuterklas.
  • Heb je de werkvormen en tools gekregen die je direct kunt toepassen in de klas.

  Workshop 3: Ouderbetrokkenheid in de onderbouw

  Workshopleider: Gerben Heldoorn MA. Gerben is manager van Driestar onderwijsadvies. Hij geeft trainingen en advies rond leiderschap en ouderbetrokkenheid.

  Ouderbetrokkenheid is een van de factoren die een belangrijke rol spelen in het onderwijs en leren van kinderen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat effectieve ouderbetrokkenheid bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Van ouderbetrokkenheid worden echter niet alleen kinderen beter. Voor leerkrachten wordt het werken aangenamer en efficiënter en ouders voelen zich prettig en veilig op de school van hun kind(eren).

  Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat dan? Hoe benader je die ene moeder, die iedere morgen je aandacht opeist terwijl er nog 15 ouders in het lokaal zijn? Om nog maar niet te spreken van die vader die niet lijkt te accepteren dat het met zijn zoontje niet goed gaat …
   
  Tijdens de workshop gaan we praktisch aan de slag. We wisselen onze brillen, bouwen samen standbeelden en denken na over het feit waarom ouders reageren hoe ze reageren. Je krijgt concrete tips hoe je met ouders kan omgaan. Ook zoomen we in op jouzelf: hoe komt het dat juist díe moeder voor mij soms lastig is?


  Workshop 4: Daar zit muziek in!

  Workshopleider: Mariëlle Heidekamp. Mariëlle is muziekdocent op de pabo van Driestar hogeschool en 15 jaar werkzaam als leerkracht op de basisschool.

  Kinderen hebben recht op goed muziekonderwijs, onthoud ze dat dus niet! Wat is goed muziekonderwijs eigenlijk? En wat te doen als je zelf denkt dat je daar niet zo goed in bent? Welke doelen zijn te behalen met het jonge kind als het gaat om muziekonderwijs? Hoe kan je een stapje dieper gaan dan alleen liedjes zingen? Kom naar de workshop! Aan de hand van veel praktische lesvoorbeelden bespreken we concrete handvatten en de theoretische kaders, zodat je ze de volgende week zo in je klas kunt inzetten!


  Workshop 5: Buitenspelen: ‘Vies, viezer, viest'  

  Workshopleiders: Marja van Delden en Bianka Heida. Marja en Bianka hebben ervaring in het basisonderwijs en geven vanuit KOMMEE lezingen, trainingen en workshops over ‘Rijk Buitenspelen’.

  In deze workshop ontdek je opnieuw waarom buitenspelen zo belangrijk is voor de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Als kinderen écht lekker buiten spelen, dan worden ze vies en vallen ze soms. We laten je ontdekken dat vies worden, vallen en experimenteren van groot belang zijn voor de sensorische, zintuiglijke ontwikkeling. Hierdoor krijgt het brein van jonge kinderen volop kans zich goed te ontwikkelen.


  Workshop 6: Leerlijn (hoog)begaafdheid in groep 1/2

  Workshopleider: Martine Blonk. Martine werkt als onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies en is docent aan de post-hbo-opleiding Jonge kind van Driestar hogeschool.

  Als je wilt dat de sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken? Dit is een mooi voorbeeld van een vraag waarbij het antwoord niet direct voor de hand ligt. Het is een vraag die je aanzet om er eens even goed voor te gaan zitten waar bij nader inzien meerdere antwoorden goed zouden kunnen zijn. Dit soort vragen horen thuis in een rijke, stimulerende leeromgeving.

  Een stimulerende leeromgeving is een omgeving die bijdraagt aan het stimuleren en ontwikkelen van talenten, zodat deze talenten worden aangesproken en tot uiting kunnen komen. Rijk onderwijs en signaleren gaan daarbij hand in hand. In deze workshop maak je kennis met de leerlijn (hoog)begaafdheid in ParnasSys. We gaan er praktisch mee aan de slag, zodat je ervaart hoe deze ook van toegevoegde waarde kan zijn in het creëren van een stimulerende leeromgeving voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.


  Workshop 7: Taal en spel verrijken: aansluiten bij doen-alsof-spel

  Aanmelden alleen nog mogelijk in workshopronde 1.
  Workshopleider: Eefje van der Zalm. Eefje werkt bij het Marnix Onderwijs Centrum in Utrecht en is als docent-onderzoeker en projectleider betrokken bij onderzoek naar het stimuleren van taal en denken binnen spel.


  Ben jij een kleuterleerkracht die spel belangrijk vindt en spel nog meer in wil zetten in de groep? Wil je ook graag taal- en rekendoelen aan spel koppelen maar vind je het lastig om dat te realiseren? Dan is deze workshop iets voor jou!
   
  Samen met pedagogisch medewerkers en leerkrachten heeft Eefje onderzoek gedaan. Ze hebben een praktische aanpak ontwikkeld om zowel tegelijkertijd aan taal- en speldoelen te werken. In augustus zijn ze gestart met een aansluitend onderzoek: Rekenen in spel. In deze workshop licht Eefje al een klein tipje van de sluier over dit nieuwe onderzoek.


  Workshop 8: Knellende patronen doorbreken

  Workshopleider: Jan Verburg. Jan is docent pedagogiek op de pabo van Driestar hogeschool en onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies.

  In de klas en in jouw team gebeurt veel. Alles draait om interactie! Meestal gaat dat goed, maar soms ervaar je een knellend patroon en weet je niet goed hoe je positief invloed uit kunt oefenen op het gedrag van de ander. Iemand zei eens: ‘Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten!’
  Het is dan fijn als je een praktisch toepasbaar instrument hebt om de regie over de interactie te houden/te krijgen. Zo'n instrument is de Roos van Leary. Het stelt je in staat om op basis van je eigen ervaring dat te doen wat nodig is om de interactie goed aan te sturen.

  In deze workshop oefen je met een eigen casus met het toepassen van dit krachtige model.


  Workshop 9: Deze juf doet aan ‘singeren’!

  Workshopleider: Aleid Beets Kessens. Aleid is Specialist Jonge Kind, orthopedagoog en docent Master Educational Needs bij Fontys Hogescholen.

  Als kinderen spelen is hun betrokkenheid doorgaans hoog. Goed kijken naar die spelende kinderen levert je als leerkracht veel informatie op over hun nieuwsgierigheid, hun ontwikkeling, over hoe en wat ze leren. Uit onderzoek van Elly Singer blijkt dat als de leerkracht tijdens de speelwerktijd blijft zitten en zorgt voor ‘rustige nabijheid’, dat dat de betrokkenheid van kinderen bij hun spel stimuleert. Deelnemers aan dat onderzoek noemde dat (op de grond) zitten: ‘singeren’. In deze workshop verken ik met je wat ervoor nodig is om dit te organiseren en wat het oplevert.
   
  Om deze workshop ook het karakter te geven van ‘delen van goede ideeën’ nodigt Aleid je uit om foto’s mee te nemen van (onderdelen van) je leeromgeving waarvan jij zegt: ‘Hier spelen mijn kinderen op eigen initiatief en met een hoge betrokkenheid.’ Doel van deze workshop is dat je zelf een begin kunt maken met ‘singeren’ in jouw groep!


  Workshop 10: Goed onderwijs voor de allerjongsten op school en de inspectie

  Workshopleider: Hermine van Hemert. Hermine is inspecteur primair onderwijs en vve.

  In deze workshop kun je in gesprek gaan met een vertegenwoordiger van de inspectie van het onderwijs. Jouw vragen, de voorbeelden die er zijn van het onderwijs aan de jongste leerlingen en het onderzoekskader van 2017 zijn het uitgangspunt voor dit gesprek. Het kader biedt leraren, pedagogisch medewerkers en iedereen die werkt aan goed onderwijs mogelijkheden om na te denken over de verschillende onderdelen die belangrijk zijn in de basiskwaliteit van het onderwijs. Ook voor de inspectieonderzoeken naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie is dit kader inmiddels in gebruik. Wanneer je vragen hebt, in gesprek wilt met een inspecteur of wanneer er (binnenkort) een inspectiebezoek zal zijn op jouw school, is dit je kans!


  Workshop 11: Hoe doen ze het in groep 3?

  Workshopleider: José Smeets is linguïst en specialist Jonge Kind. Zij werkt als docent/onderzoeker taal-leesdidactiek op de Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar.

  Sommige leerlingen starten pas in groep 3 in het kalenderjaar dat ze zeven jaar worden. Deze kinderen worden vanuit het perspectief van hun leerkracht nog niet voldoende sociaal-emotioneel of cognitief rijp bevonden voor formeel leren en er wordt aangenomen dat zij in dat geval baat hebben bij een extra jaar in groep 2. Zij maken daarom niet direct de overstap naar groep 3. Vergeleken met andere OECD-landen heeft Nederland een hoog percentage van dit soort ‘doubleerders’: tien procent van alle leerlingen blijft een extra jaar in groep 2.
   
  Aan de hand van leerlinggegevens van jouw school gaan we in deze workshop met elkaar in gesprek over het nut van kleuterbouwverlenging in relatie tot de geletterdheidsontwikkeling van jonge kinderen. José wil de gegevens van uw school graag koppelen aan haar (voorlopige) onderzoeksresultaten. De volgende vragen staan hierbij centraal:

  • Hoe scoren leerlingen met een korte kleuterbouwperiode op leestoetsen in groep 3?
  • Hoe scoren kinderen met een lange kleuterbouwperiode op leestoetsen in groep 3?

  Neem de DMT M3-resultaten van jouw school mee naar deze workshop!

 • 14.30 uur - Pauze
 • 15.00 uur - Workshopronde 2
  Zie de workshops bij workshopronde 1.
 • 16.00 uur - Hapje en drankje
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Workshop(s)    
     
Lunch    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.