Schoolopleiders ontvangen beroepsregistratie 12 juli 2017

Onlangs zijn 33 opleiders na een opleiding op Driestar hogeschool opgenomen in het register voor lerarenopleiders.

Wat betekent deze beroepsregistratie?

De VELON (Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beroepsstandaard en het organiseren van de beroepsregistratie van lerarenopleiders. Een VELON geregistreerde opleider is een van de voorwaarden om een gecertificeerde opleidingsschool te worden.

Lees hier meer over de rol van schoolopleiders in ons SAM-project. 

Opleiding tot schoolopleider of los registratietraject

Met de registratie krijg je meer zicht op je eigen functioneren en ontwikkeling. Deze groep van 33 opleiders bestond uit leraren die de opleiding voor schoolopleider dit schooljaar afgerond hebben en schoolopleiders die in het verleden de opleiding gedaan hebben, maar nog niet geregistreerd waren. Zij volgden een los registratietraject.
Wil jij ook geregistreerd worden als schoolopleider? Klik dan hier.
Wil je de opleiding Schoolopleider volgen? Klik dan hier.

"Begeleiding is een dankbare taak"

"Door het volgen van de opleiding tot schoolopleider ben ik bewust gaan kijken naar mijn mooie en bijzondere taak als begeleider en opleider van (aanstaande) leerkrachten", zegt Dinja Brinks. Zij volgde dit jaar de opleiding tot schoolopleider. "Je mag je liefde voor het onderwijs en de leerlingen doorgeven aan anderen en ze meenemen in de wereld van de leraar en de leerlingen. Door het gebruik van begeleidingsmethodieken kun je de ander stimuleren en verder helpen in de eigen ontwikkeling".

In de opleiding leerde ze zelf ook bewust te kijken naar haar eigen ontwikkeling. "Het is telkens weer zoeken naar wie jezelf bent, maar ook hoe je de ander kunt helpen om diegene te zijn die hij/zij graag wil zijn als het gaat om onderwijzen en ontwikkelen. In de toekomst hoop ik dan ook voor de ander een inspiratiebron en middel te mogen zijn om tot groei te komen!".

velon1.JPG

Meer nieuws

  • Nieuwe masterclasses christelijk leiderschap

   In november en april organiseert Driestar managementadvies twee masterclasses over christelijk leiderschap. Centraal staan je persoonlijke waarden als leidinggevende en leiderschap met impact.

  • Serie masterclasses voor docenten in het voortgezet onderwijs

   Dit schooljaar 2017/2018 organiseert onze lerarenopleiding een serie masterclasses over faalangstreductie, gedragsproblemen, eigen interpersoonlijke vaardigheden en lesgeven aan het mbo.

  • Week van het Nederlands 2017

   Van 7 tot en met 14 oktober 2017 vindt de Week van het Nederlands plaats.

  • Nieuw: checklist dyslexie en meertaligheid

   Als bij een leerlingen bij wie Nederlands de tweede taal is, kunnen er problemen ontstaan rondom lezen en schrijven. Voor een leerkracht is het vaak lastig om te achterhalen hoe de problemen ontstaan. Is er sprake van dyslexie of komt het door de buitenlandse achtergrond? Een nieuwe checklist kan achterhalen wat het probleem is!

  • W.G. van de Hulst sr. en het onderwijs

   W.G. van de Hulst was niet alleen kinderboekenschrijver, maar ook hoofdonderwijzer en onderwijshervormer.