Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling 1 juni 2017

Op dit moment volgen twee groepen de post-hbo-opleiding Rekencoördinator. In september gaat een nieuwe groep van start. Lees hier over de ervaringen van deelnemers.

De ene groep is zich op aan het maken voor het tussenassessment en de andere groep hoopt binnenkort het diploma te ontvangen. De opleiders Nico den Besten en Jeroen van Rumpt kijken elke keer weer met plezier op de bijeenkomsten terug.

Visie verbreden

Het is mooi om te zien hoe de deelnemers de aangeboden kennis gebruiken om hun visie op rekenen te verbreden en dit ook direct toepassen in de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten wordt er afwisselend ingegaan op thema’s en leerlijnen. Zo komen sterke rekenaars, analyse van leerlinggegevens en ontluikende gecijferdheid aan bod, maar ook tafeldidactiek en de leerlijn breuken.

Prettig en praktisch

Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: Ik ervaar de opleiding als heel prettig en heel praktisch. Ik kan er direct met de kinderen mee aan de slag. Vooral de bijeenkomst over de tafeldidactiek heeft me erg aangesproken. Het heeft mijn visie op het rekenen erg gevormd en ik ben de tafels heel concreet gaan benaderen. Met de klas zijn we op zoek gegaan naar vermenigvuldigingen in de klas. Het begrip van de tafels is erg belangrijk. Ik merk ook dat kinderen materialen van thuis meenemen, waarbij ze rekenonderwerpen herkennen.

Opdrachten in de praktijk

Na de bijeenkomsten gaan de deelnemers met opdrachten in de praktijk aan de slag. In het eerste jaar helpen de opdrachten om de theorie direct in de praktijk toe te passen, maar ook om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de eigen school.

Doordat veel opdrachten samen met collega’s van de school gemaakt moeten worden, is ook te merken dat de positie van de rekencoördinator steeds duidelijker wordt voor collega’s. Dit helpt hen om in het tweede jaar een rekenverbetertraject op te zetten in de school.

De deelnemers zien het echt als een pluspunt dat de opleiding verspreid is over twee jaar. Hierdoor krijgen ze de tijd om te groeien in de rol van coördinator en krijgen tijdens dit proces input en begeleiding tijdens de bijeenkomsten. Annemiek: Tijdens de eerste vergadering over rekenen kwam er nog weinig reactie vanuit het team. Nu weten ze me steeds meer te vinden. De gesprekken die ik heb rond de opdrachten helpen hier veel bij. Ik probeer de ouders ook te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen. Ik mail ze rekendoelen en zet regelmatig foto’s van het rekenen op de website.

Diversiteit binnen de opleiding

Elk jaar zijn de groepen heel divers. De leerkrachten komen uit verschillende scholen, verschillende delen van Nederland, maar ook verschillende typen onderwijs. Het is heel verrijkend dat er zowel onder- als bovenbouwleerkrachten zijn, maar ook rekendocenten uit het speciaal en voortgezet onderwijs. Deze combinatie zorgt ervoor dat er heel veel praktische kennis en ervaring uitgewisseld wordt in de groep en ook gespiegeld aan de aangeboden theorie.

Dennis Maurits, leerkracht op De Vrijenburg in Barendrecht: De bijeenkomsten motiveren mij enorm! Ik heb ze nodig om door te gaan met de ontwikkelingen in mijn school. Het zorgt ervoor dat de missie en visie voor mij steeds duidelijker worden. Hierdoor weet ik beter waarvoor ik sta en kan ik prioriteiten stellen. Ook helpen de bijeenkomsten mij het team te stimuleren in het rekenonderwijs.

Heb je ook interesse voor de opleiding rekencoördinator? Kijk op onze website en meld je aan! Heb je vragen over de opleiding of wil je meer weten over de in-company mogelijkheden? Neem dan contact op met Jeroen van Rumpt.

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.