Inschrijving geopend voor post-hbo-opleiding voor intern begeleiders 6 februari 2018

32 ib’ers volgen dit jaar de post-hbo-opleiding van Driestar hogeschool. Marina Stolk is enthouisiast: “De opleiding sluit aan bij mijn persoonlijke ontwikkeling én de schoolontwikkeling.” Wil je komend jaar ook deze opleiding volgen? De inschrijving is weer geopend!

> Meer informatie over de opleiding? Klik hier! Je kunt je nu ook al inschrijven.

Speciaal voor intern begeleiders biedt Driestar hogeschool een eenjarige post-hbo-opleiding aan, bestaande uit tien bijeenkomsten. In de opleiding wordt veel gebruikgemaakt van de mogelijkheden die ParnasSys biedt. De 32 ib’ers die de opleiding dit jaar volgen, zijn halverwege. Marina Stolk, een van de deelnemers, deelt haar ervaringen:

“Ik ben leerkracht bij de Schakelklas Westland, een school voor nieuwkomers. Naast het lesgeven deed ik een dagdeel in de week diverse ib-taken, waaronder de zorg voor leerlingen. Door deze taken merkte ik dat ik meer handvatten nodig had om dit werk efficiënter, met meer kennis en op een professionelere manier kon uitvoeren. Ik besloot dan ook te starten met de eenjarige opleiding intern begeleider.

Eigenaarschap

De opleiding is een competentiegerichte opleiding waarbij kennis, vaardigheden en houding gecombineerd worden met de beroepspraktijk. Dit vind ik een prettige manier van onderwijs. Het heeft ervoor gezorgd dat ik de nieuwste theoretische kennis en vaardigheden direct kan toepassen in de praktijk. Ik maak daarbij zelf de keuzes die aansluiten en passen bij mijn school, ons team en bij mijn persoonlijke vaardigheden.
Een voorbeeld hiervan is dat ik vanuit ons team de collectieve ambitie kon formuleren. We werken nu met een visie en missie waar ieder zich in kan vinden en zich prettig bij voelt. Dit betekent dat ieder teamlid ook eigenaarschap heeft in de organisatie. We werken aan dezelfde doelen mét elkaar.

Schoolontwikkeling

Kortom, de opleiding sluit aan bij mijn persoonlijke ontwikkeling én de schoolontwikkeling. De kennis en vaardigheden die niet direct toepasbaar zijn bij mijn beroepspraktijk neem ik mee als naslagwerk voor in de toekomst. Ik vind de opzet en uitvoering van de post-hbo-opleiding voor intern begeleiders een mooie vorm van passend onderwijs!”

Meer nieuws

  • Aan de slag met programmeren

   Besteed je al aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden? Daarbij hoort ook basiskennis van programmeren. Dat klinkt leuk, maar is meteen ook een uitdaging: hoe kun je daar aan werken? In de module leerlijnen in ParnasSys zijn nu twee leerlijnen beschikbaar die je daar heel concreet bij helpen.

  • Tips voor de invulling van zorgniveau 2 en 3 bij dyslexie

   De algemene leidraad van het Masterplan Dyslexie herzien en aangescherpt. Wij nemen je mee in de belangrijkste punten met betrekking tot zorgniveau 2 en 3.

  • Leer je leerlingen omgaan met geld

   Het doel van de 'week van het geld' is leerlingen te leren omgaan met geld

  • VIDEO: mannelijke studenten van Driestar hogeschool overmeesteren basisschool in Scherpenzeel

   Pabostudenten van het Men Only-team van Driestar hogeschool ‘overmeesterden’ vandaag basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel. Ze deden mee aan een landelijke actie van pabo’s waarmee aandacht wordt gevraagd voor het tekort aan meesters in het onderwijs. Bekijk de video!

  • ZIEN! en monitoring sociale veiligheid op het ZML

   Voor sommige kinderen in het so/vso zijn de bestaande leerlingvragenlijsten te talig en abstract. Je leest hier meer over de speciale versies die voor hen zijn ontwikkeld én over de pilot waarmee je aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid kunt voldoen.