Driestar hogeschool: goede voorbereiding op je beroep 18 mei 2017

Bedankt voor het invullen van de Nationale Studentenenquête! De uitslagen die vandaag gepubliceerd zijn, laten een positief beeld zien van de waardering van studenten voor onze hogeschool.

Bekijk de uitslagen hier.
 
Onze studenten zijn tevreden over Driestar hogeschool. Wat vooral opvalt: goede voorbereiding op de beroepsloopbaan door passende stage-ervaring, aangename groepsgroottes bij alle opleidingen en een prettig studierooster. De waardering voor studiefaciliteiten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat laatste geldt overigens voor bijna alle onderdelen waarover onze studenten hun oordeel hebben gegeven.
 
Een uitschieter is de master Leren en innoveren; studenten geven op vrijwel alle onderdelen bovengemiddelde scores. Bij de andere opleidingen zijn studenten met name minder enthousiast over de studielast: het is hard werken bij Driestar hogeschool. Verder valt bij alle deeltijdopleidingen op dat onze docenten ver boven gemiddeld worden beoordeeld. Op de dagopleiding van de pabo zijn studenten heel tevreden over de uitstekende studiebegeleiding.
 
Meer informatie over de NSE en de actuele uitslagen van 2017 vind je op www.studiekeuze123.nl.  

Meer nieuws

  • Nieuwe uitgaven leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind

   De afgelopen periode zijn er verschillende uitgaven beschikbaar gekomen die je kunnen helpen bij het gebruiken van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind: een handboek voor nul- tot tweejarigen, een verantwoording voor leerlijnen jonge kind (4-7 jaar) en een Vergelijkingsdocument Kleuterplein.

  • Opleiding pedagogiek in Gouda beste van Nederland

   De deeltijdopleiding pedagogiek en de lerarenopleiding Duits van Driestar hogeschool zijn de beste van Nederland. Ook de pabo in Gouda is een topopleiding. Dat blijkt uit de Keuzegids Hbo 2018.

  • Bijeenkomsten leerlijnen Jonge kind voor intern begeleiders

   Werk je op school met de leer- en ontwikkelingslijnen Jonge kind? Als intern begeleider of onderbouwcoördinator wil je je collega’s op een goede manier begeleiden en heb je wellicht behoefte aan verdieping en/of het uitwisselen van ervaringen met andere intern begeleiders in het werkveld.

  • Boem!

   Energizer, ijsbreker, intermezzo, uitsmijter, maar ook een volwaardig percussie-instrument.

  • Update: ZIEN! en monitoring sociale veiligheid

   Sinds afgelopen schooljaar is het mogelijk om met de leerlingvragenlijsten van ZIEN! de sociale veiligheid te monitoren. Dit naar aanleiding van de veranderde wetgeving. In dit artikel geven we je een update van de stand van zaken rondom ZIEN! en sociale veiligheid.