Driestar hogeschool: goede voorbereiding op je beroep 18 mei 2017

Bedankt voor het invullen van de Nationale Studentenenquête! De uitslagen die vandaag gepubliceerd zijn, laten een positief beeld zien van de waardering van studenten voor onze hogeschool.

Bekijk de uitslagen hier.
 
Onze studenten zijn tevreden over Driestar hogeschool. Wat vooral opvalt: goede voorbereiding op de beroepsloopbaan door passende stage-ervaring, aangename groepsgroottes bij alle opleidingen en een prettig studierooster. De waardering voor studiefaciliteiten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat laatste geldt overigens voor bijna alle onderdelen waarover onze studenten hun oordeel hebben gegeven.
 
Een uitschieter is de master Leren en innoveren; studenten geven op vrijwel alle onderdelen bovengemiddelde scores. Bij de andere opleidingen zijn studenten met name minder enthousiast over de studielast: het is hard werken bij Driestar hogeschool. Verder valt bij alle deeltijdopleidingen op dat onze docenten ver boven gemiddeld worden beoordeeld. Op de dagopleiding van de pabo zijn studenten heel tevreden over de uitstekende studiebegeleiding.
 
Meer informatie over de NSE en de actuele uitslagen van 2017 vind je op www.studiekeuze123.nl.  

Meer nieuws