Driestar hogeschool: goede voorbereiding op je beroep 18 mei 2017

Bedankt voor het invullen van de Nationale Studentenenquête! De uitslagen die vandaag gepubliceerd zijn, laten een positief beeld zien van de waardering van studenten voor onze hogeschool.

Bekijk de uitslagen hier.
 
Onze studenten zijn tevreden over Driestar hogeschool. Wat vooral opvalt: goede voorbereiding op de beroepsloopbaan door passende stage-ervaring, aangename groepsgroottes bij alle opleidingen en een prettig studierooster. De waardering voor studiefaciliteiten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat laatste geldt overigens voor bijna alle onderdelen waarover onze studenten hun oordeel hebben gegeven.
 
Een uitschieter is de master Leren en innoveren; studenten geven op vrijwel alle onderdelen bovengemiddelde scores. Bij de andere opleidingen zijn studenten met name minder enthousiast over de studielast: het is hard werken bij Driestar hogeschool. Verder valt bij alle deeltijdopleidingen op dat onze docenten ver boven gemiddeld worden beoordeeld. Op de dagopleiding van de pabo zijn studenten heel tevreden over de uitstekende studiebegeleiding.
 
Meer informatie over de NSE en de actuele uitslagen van 2017 vind je op www.studiekeuze123.nl.  

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.