Driestar hogeschool: goede voorbereiding op je beroep 18 mei 2017

Bedankt voor het invullen van de Nationale Studentenenquête! De uitslagen die vandaag gepubliceerd zijn, laten een positief beeld zien van de waardering van studenten voor onze hogeschool.

Bekijk de uitslagen hier.
 
Onze studenten zijn tevreden over Driestar hogeschool. Wat vooral opvalt: goede voorbereiding op de beroepsloopbaan door passende stage-ervaring, aangename groepsgroottes bij alle opleidingen en een prettig studierooster. De waardering voor studiefaciliteiten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat laatste geldt overigens voor bijna alle onderdelen waarover onze studenten hun oordeel hebben gegeven.
 
Een uitschieter is de master Leren en innoveren; studenten geven op vrijwel alle onderdelen bovengemiddelde scores. Bij de andere opleidingen zijn studenten met name minder enthousiast over de studielast: het is hard werken bij Driestar hogeschool. Verder valt bij alle deeltijdopleidingen op dat onze docenten ver boven gemiddeld worden beoordeeld. Op de dagopleiding van de pabo zijn studenten heel tevreden over de uitstekende studiebegeleiding.
 
Meer informatie over de NSE en de actuele uitslagen van 2017 vind je op www.studiekeuze123.nl.  

Meer nieuws

  • Aan de slag met programmeren

   Besteed je al aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden? Daarbij hoort ook basiskennis van programmeren. Dat klinkt leuk, maar is meteen ook een uitdaging: hoe kun je daar aan werken? In de module leerlijnen in ParnasSys zijn nu twee leerlijnen beschikbaar die je daar heel concreet bij helpen.

  • Tips voor de invulling van zorgniveau 2 en 3 bij dyslexie

   De algemene leidraad van het Masterplan Dyslexie herzien en aangescherpt. Wij nemen je mee in de belangrijkste punten met betrekking tot zorgniveau 2 en 3.

  • Leer je leerlingen omgaan met geld

   Het doel van de 'week van het geld' is leerlingen te leren omgaan met geld

  • VIDEO: mannelijke studenten van Driestar hogeschool overmeesteren basisschool in Scherpenzeel

   Pabostudenten van het Men Only-team van Driestar hogeschool ‘overmeesterden’ vandaag basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel. Ze deden mee aan een landelijke actie van pabo’s waarmee aandacht wordt gevraagd voor het tekort aan meesters in het onderwijs. Bekijk de video!

  • ZIEN! en monitoring sociale veiligheid op het ZML

   Voor sommige kinderen in het so/vso zijn de bestaande leerlingvragenlijsten te talig en abstract. Je leest hier meer over de speciale versies die voor hen zijn ontwikkeld én over de pilot waarmee je aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid kunt voldoen.