Nieuws

  • Week van de mediatheek: 'De tabernakel is schitterend illustratiemateriaal'

    De mediatheek van Driestar hogeschool is er voor studenten, maar ook voor leerkrachten in het werkveld. Marieke Nieuwenhuis, leerkracht op de Graaf Jan van Nassauschool: “De materialen uit de mediatheek zijn ondersteunend voor mijn lessen. De kinderen tonen hierdoor meer interesse in het verhaal!”

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

    Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

Lees meer nieuws ›

Blogs

    Bekijk alle blogs ›