SLIM-scan

In gesprek over onderwijskundige thema’s.

Waar sta je? Waar wil je naar toe? Het is goed om als school deze vragen ook te stellen als het gaat om de ontwikkelingsthema’s die je school raken. Maar hoe doe je dat op een slimme, verbindende wijze, samen met je schoolteam?

De SLIM-scan is een handige tool die je helpt om met je team het gesprek over onderwijskundige kernthema’s aan te gaan. Je denkt bijvoorbeeld na over de vraag in hoeverre je ICT wilt integreren in je onderwijs en hoe zich dat verhoudt tot de visie van je school. Hierdoor krijg je inzicht in de sterke kanten van jullie onderwijs en wat de speerpunten zijn voor de toekomst. ​

Meer weten over de SLIM-scan? Neem contact met een van ons op:

A.M. (Bart) Vollmuller

Manager Gouwe Academie en manager Driestar onderwijsadvies

Telefoon:
0182-540347 0182-540347
LinkedIn:
Twitter:
D.C. (Dirk) Verweij

Manager Driestar onderwijsadvies

Telefoon:
06 58 758 963 06 58 758 963
LinkedIn:
Y. (Yvonne) van den Berg

Directeur CPS, onderwijsontwikkeling & advies

Telefoon:
06 20 438 651 06 20 438 651
LinkedIn: