Samenwerkingen

Driestar educatief vindt het belangrijk samen te werken met verschillende partners. Hiermee bundelen we de krachten die organisaties hebben. Het doel van deze samenwerking is dat dit ten goede komt aan het christelijke onderwijs in binnen-en buitenland.

Algemeen

Driestar educatief heeft een strategische alliantie gesloten met verschillende christelijke hogescholen; de Viaa te Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede .

Bestuur- en brancheorganisaties

Driestar educatief is aangesloten bij de Vereniging Hogescholen. Voor onderwijs- en managementadvies zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland, een brancheorganisatie voor educatieve dienstverlening.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij twee besturenorganisaties, namelijk de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)  te Ridderkerk en Verus, vereniging voor christelijk onderwijs te Woerden.

Internationaal

Met Woord en Daad werken we samen op het gebied van de ontwikkeling van het onderwijs in ontwikkelingslanden en binnen de eigen achterban. Met de stichtingen Hulp Oost Europa  en Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa trekken we gezamenlijk op bij projecten in Oost-Europa, zoals een lerarenopleiding in Oekraïne.

Bezinning en media

Driestar hogeschool

 • De hogeschool werkt samen met diverse opleidingsscholen voor primair en voortgezet onderwijs. In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de besturen van scholen voor primair onderwijs in het noorden. Daarnaast is er een samenwerking met mbo-onderwijsinstellingen ter bevordering van de doorstroming in de beroepskolom. Een deel van onze lerarenopleidingen kan op deze manier worden aangeboden op de scholen zelf.
 • Driestar hogeschool heeft een overeenkomst gesloten met de reformatorische basisscholen voor speciaal basisonderwijs waardoor pabo-studenten tijdens hun opleiding betaald stage kunnen lopen.
 • Cursus Godsdienstonderwijs (CGO)  Gereformeerde Gemeenten: samenwerking met onze lerarenopleidingen voor het voorgezet onderwijs in het beroepsgerichte deel.
 • Penta Nova is een samenwerking tussen de CHE, Viaa, InHolland en Marnixacademie. Het gezamenlijk aanbieden van de masteropleiding Educational leadership en opleidingen voor schoolmanagement.
 • Samenwerking op het gebied van masteropleiding Leren & innoveren met de Viaa te Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede.
 • Met de Hogeschool Utrecht  hebben we een samenwerkingsovereenkomst voor de masteropleiding Special educational needs.  
 • De managers pabo en LVO maken deel uit van respectievelijk het LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs) en ADEF (Algemeen Directeuren Overleg van Educatieve Faculteiten), beide gelieerd aan de Vereniging Hogescholen.
 • Als hogeschool participeren wij in het expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap van Radiantopleidingen. Door te participeren in onderzoeken en projecten kunnen we de laatste ontwikkelingen op dit gebied toepassen in ons onderwijs. Hierdoor zijn onze studenten niet alleen goed in het doorgeven van kennis, maar worden zij ook inspirerende, moedige en krachtige leerkrachten! 

Jeugdhulp

Driestar educatief participeert in de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp (SCJ). De SCJ biedt een netwerk van landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. 

Primair en voortgezet onderwijs

Driestar onderwijsadvies en Driestar hogeschool maken deel uit van DORVO (Directieoverleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs).

Internationale samenwerking met hogescholen

Driestar onderwijsadvies

 • Driestar onderwijsadvies kan door de coöperatie met Onderwijszorg Nederland diagnoses en behandelingen aanbieden op het gebied van dyslexie.
 • Samen met de uitgeverij Groen Educatief  geven we diverse boeken en methodes uit.
 • Met het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum hebben we goede contacten wat betreft de wederzijdse dienstverlening.
 • Met Eleos uit Dordrecht en SGJ uit Amersfoort stemmen we dienstverlening af in het kader van ketenzorg.
 • Met VGS hebben we een franchiseorganisatie uitgedacht onder de naam Dunamis. Dunamis is een organisatie waarbij kleine scholen hun krachten bundelen maar hun autonomie behouden.

Gouwe Academie

Gouwe Academie is zelfstandig partner van Driestar educatief. In hun B.V. bieden zij als kennispartner van ParnasSys scholingen aan op het snijvlak van ict en onderwijs. Naast scholingen biedt Gouwe Academie ook een aantal ict-gerelateerde producten aan, in samenwerking met Educator als softwareontwikkelaar: Zien! en Kindkans.

Overige samenwerkingsverbanden

Naast bovenstaande samenwerkingsverbanden heeft Driestar educatief voor verschillende trajecten overeenkomsten gesloten met diverse andere partners zoals culturele instellingen, gemeenten, uitgeverijen, scholen en educatieve organisaties.