Accreditatie en certificering

Accreditatie
Eén keer in de zes jaar vindt er visitatie van onze opleidingen plaats door erkende, onafhankelijke deskundigen. Zij brengen advies uit richting de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die op basis hiervan de kwaliteit van onze opleidingen beoordeelt en besluit tot het wel of niet behouden van onze accreditaties.
Accreditatie van een opleiding is belangrijk, omdat het betekent dat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen vanuit de overheid en we daarom erkende diploma’s en bijbehorende titels mogen uitgeven.

Het panel van erkende, onafhankelijke deskundigen dat de visitatie bij een opleiding uitvoert, voert ook een ontwikkelgesprek met de opleiding waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief ter sprake komen. De uitkomsten van deze ontwikkelgesprekken worden vastgelegd. Hieronder vind je de verslagen.
  Certificering
Onze afdeling Onderwijsadvies kent verschillende certificeringen en erkenningen.
 
ISO-certificering
Driestar onderwijsadvies voldoet aan de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001. Daarmee laten we zien dat we grip hebben op onze bedrijfsvoering en in staat zijn om onze prestaties en producten continu te verbeteren.
Driestar onderwijsadvies wordt jaarlijks geauditeerd door de organisatie CIIO, die een eigen maatstaf heeft ontwikkeld. De CIIO Maatstaf is een interpretatie van de ISO 9001 norm, gericht op professionele, kennisintensieve dienstverleners.
 
Cedeo-erkenning
Driestar onderwijsadvies is Cedeo-erkend voor Onderwijsadvies & Onderwijsbegeleiding. De Cedeo-erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek dat we zelf uitvoeren. Daarmee vragen we tweejaarlijks een Cedeo-erkenning aan waarna Cedeo vervolgens de erkenningsprocedure start en een audit uitvoert.
Cedeo is een onafhankelijke, certificerende instantie die periodieke audits verzorgt van Cedeo-erkende aanbieders van Permanente Educatie opleidingen (PE-opleidingen). Uit dit aanbod kunnen beroepsbeoefenaars kiezen voor het behalen van hun jaarlijks verplichte minimumaantal punten voor Permanente Educatie.
 
NKD-certificering
Driestar onderwijsadvies is NKD-gecertificeerd. Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) vereist voor die certificering dat we jaarlijks worden geauditeerd door KIWA. De KIWA-audit voor dyslexie is een aanvulling op de ISO-certificering. Het primaire proces wordt jaarlijks getoetst waarbij onder andere wordt gekeken naar hoe we ons werk doen, hoe we de kwaliteit in het oog houden en wanneer we, onderbouwd, afwijken van de reguliere processen.