18 november: De plaats van de vrouw in de refowereld

Refovrouwen hebben binnen en buiten eigen kring te maken met zeer uiteenlopende verwachtingen over hun genderrol. Binnen de Biblebelt heersen genderspecifieke patronen bij studie- en beroepskeuze, huwelijk, ouderschap en kindertal.
  In de huidige samenleving gelden heel andere normen met betrekking tot de verhouding tussen werk en gezin, carrière en mondigheid. Dat leidt tot een spanningsveld waarin verschuivingen gaande zijn. Jonge refovrouwen zijn hoger opgeleid, combineren gezin en opvoeding met werken buiten de deur en vinden zelfontplooiing waardevol.

Talenten inzetten

De afnemende vanzelfsprekendheid van genderrollen blijkt uit de oprichting van zowel Bijbels Beraad M/V als het SGP-vrouwennetwerk Sapientia. Terwijl bevindelijke leidsmannen benadrukken dat de roeping van ‘de vrouw’ in het gezin ligt, willen reformatorische vrouwen hun talenten ook inzetten in de maatschappij.

Tijdens deze studiedag van het Dutch Biblebelt Network wordt de genderrol van vrouwen binnen de gereformeerde gezindte onder de loep genomen. Hoe gaan refovrouwen om met de uitdagingen in eigen kring en in de brede maatschappij?

Kijken meiden naar hun individuele kwaliteiten of prevaleren de genderspecifieke verwachtingen bij hun studiekeuze? Hoe bewegen gehuwde én ongehuwde refovrouwen zich in het private domein van het gezin en het publieke domein van de samenleving?

Genderkloof

Hoe legt een vrouwelijke rechter of bestuurder uit refokring met veel autoriteit en expertise in het dagelijks leven de verbinding met haar onmondigheid in de kerk? Dergelijke vragen komen aan de orde ter bevordering van een genuanceerde visie op normen en praktijken rond de genderkloof en de emancipatie van vrouwen in de Biblebelt.

Programma

Het programma met de namen van sprekers wordt in de zomer bekend gemaakt op deze site en via www.dbbn.nl. De Zevende Biblebelt Lezing zal worden verzorgd door Paula Schot, wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland namens de Staatkundig Gereformeerde Partij. 

Datum 

Zaterdag 18 november 2023

Locatie en tijd 

De Studiedag vindt plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. De aanvangtijd 09.30 uur (onder voorbehoud). Onze adresgegevens vind je hier

Aanmelden en kosten

U kunt zich tot 11 november 2023 aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar info@dbbn.nl. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden bent.

De entree (inclusief lunch) bedraagt €30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Apeldoorn.