Christelijke presentie in Israël

Israël is het thuisland van het Joodse volk. Het is het land van de Joodse gebeden, het land van het Joodse verlangen en ook het enige land ter wereld waar Joden hun Jood-zijn het meest existentieel beleven.

Lezing 1 op 8 maart 2024

Lezing door Albert en Martha Groothedde

Ondertussen heeft Israël ook op christenen al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht. Een deel van de lokale Arabische bevolking is al vele generaties lang volgeling van Jezus Christus.

Daarnaast is er ook een groeiend aantal Joden dat Jezus belijdt als de Messias. Deze avond verdiepen we ons in de christelijke presentie in het Heilige Land. Hoeveel christenen wonen er eigenlijk in Israël?

Hoe is hun leven daar? Tot welke denominaties rekenen zij zichzelf? Is er sprake van samenwerking tussen messiaanse Joden en Arabische christenen? En in hoeverre is er toekomst voor belijders van Jezus in het Heilige Land? 

Over de sprekers

De inleiders zijn Albert en Martha Groothedde. Zij woonden met hun gezin ruim vijf jaar in Jeruzalem en onderhielden intensieve contacten met zowel messiaanse Joden als Arabische christenen.

Lezing 2 op 22 maart 2024

Lezing door Mart-Jan Paul: Joodse achtergronden van het Mattheüsevangelie

De laatste jaren is veel bekend geworden over de Joodse achtergronden van de evangeliën. Dat betreft leefgewoonten, manieren van spreken, en bestaande meningsverschillen binnen het volk.

De Messiasbelijdende Joden hebben verklaringen geschreven en er zijn inmiddels ook rabbijnen en hoogleraren aan universiteiten in Israël die het Nieuwe Testament bestuderen. Wat betekent het als we de Hebreeuwse achtergrond van Griekse woorden nagaan?

Mattheüs heeft zijn boek vooral voor Joden geschreven (volgens velen eerst in het Hebreeuws). Toch zijn diverse teksten in de westerse kerkgeschiedenis uitgelegd vanuit een vervangingstheologie. Wat kunnen we leren van hedendaagse Joodse uitleggers? Wat zijn de blijvende verschillen tussen Joden en Christenen wanneer zij de evangeliën lezen? 

Over de spreker

Mart-Jan Paul (1955) is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ook is hij directeur-bestuurder van de Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (THGB).

Datum 

Vrijdag 8 maart 2024 en vrijdag 22 maart 2024. Je kunt de lezingen allebei bijwonen of los van elkaar. Dit kun je aangeven in onderstaand formulier.

Locatie en tijd 

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. Deze avond start om 19.45 uur. Onze adresgegevens vind je hier

Kosten 

De kosten bedragen € 12,- per avond. 

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor de lezing.