9 - Netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network

De netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network is dit jaar op zaterdag 6 november. Het thema van deze dag is 'Geweld in de Biblebelt'. Deze dag is bedoeld voor geïnteresseerden in het heden en verleden van de reformatorische gezindte.


Bevindelijk gereformeerden staan sinds jaar en dag bekend als ’stillen in den lande’, niet als mensen die snel de barricaden op gaan. Al voelen zij zich nazaten van beeldenstormers uit de Nederlandse Opstand, zij respecteren de overheid die het zwaard draagt. Relletjes bij de jaarwisseling gelden als reuring in lokale plattelandscultuur. Maar ten tijde van de coronapandemie vielen er rake klappen bij refokerkdiensten. En ’s lands geheime dienst repte in haar jaarverslag over ‘conservatief-christelijke denkbeelden’ onder rechts-extremisten. Zit er in de Biblebelt meer radicaliteit dan gedacht? Of moeten we goed onderscheid maken tussen religieuze overtuigingen en gevoelens van vervreemding in de moderne samenleving?

Inhoud studiedag

Over deze thematiek organiseert het Dutch Bible Belt Network een studiedag in samenwerking met het cluster Wetenschap van de Landelijke Portefeuille Gebiedsgebonden Politie (GGP). Vorig jaar werd het Kennisnetwerk Bijbelgordel opgericht ten behoeve van politiemensen die de ‘hechte gemeenschappen’ van bevindelijk gereformeerden in hun werkgebied hebben. Coördinator Jan Hoekman, operationeel expert GGP en politiekundige, schreef met medewerking van Marta Dozy en Jacoline Takke de brochure Politiewerk in de (Zeeuwse) Bijbelgordel.

Vijfde Biblebelt Lezing

De netwerk- en studiedag wordt afgesloten met de Vijfde Biblebelt Lezing, uitgesproken door prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht.

Kosten

De entree (inclusief lunch) bedraagt €30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Apeldoorn.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie, zie www.dbbn.nl. U kunt zich tot 30 oktober 2021 aanmelden door een mail te sturen naar info@dbbn.nl. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden bent.