9 - De grenzen van het ambt

In verschillende kerken zijn ontwikkelingen op het gebied van de ambten. Soms gaan deze ontwikkelingen over fundamentele verschillen, zoals over de positie van de vrouw in het ambt. Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen op kerkelijk gebied die nadere doordenking vragen. Dit onderdeel van het Studium Generale-programma wordt georganiseerd door CGO.

Ds. A. Schreuder (predikant van de Gereformeerde Gemeente te Beekbergen) zal de Bijbelse lijnen van het ambt benoemen en aangeven welke invulling de Gereformeerde Gemeenten geven aan de taken die er in de kerk zijn. De Reformatie heeft gekozen voor drie ambten: predikant, ouderling en diaken. In de laatste tijd zijn er meer variaties gekomen: kerkelijk werker, bezoekbroeders, zendingswerker, evangelist, veldwerker en geestelijk verzorger.

Evangelist J. (Johan) Krijgsman zal vanuit zijn ervaring ingaan op de vraag of evangelist zijn een ambt is en welke voordelen of nadelen eraan verbonden kunnen zijn dit te benoemen als een ambt.  

Daarnaast zien we bij de Protestantse Kerk in Nederland een zoektocht naar de juiste invulling van het ambt: wat is de positie van de hbo-theoloog? Wat is de status van de pioniersgemeente? Mogen ze daar ook de sacramenten bedienen? Drs. W. (Wim) Braaksma is proponent binnen de PKN en als oud-scriba kent hij de ontwikkelingen van binnenuit.
 De vragen die deze avond centraal staan:

  • Wat is een ambt? Wat is het onderscheid met andere taken in de gemeente?
  • Wanneer wordt ambtsdrager een betaalde functie? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan?
  • Wat is de functie van de handoplegging? Is dat onmisbaar bij een ambt? Ook bij een taak al dan niet betaald?
  • Hoe gaan we om met nieuwe vragen bij de PKN: een vierde ambt, sacramenten bedienen bij pioniersgemeenten?
  • Moeten onze godsdienstdocenten niet meer voeling krijgen met kerkenraden of predikanten? Predikanten en godsdienstdocenten hebben soms dezelfde doelgroep voor zich.

Locatie en tijd

De datum voor deze avond is woensdagavond 29 maart 2023.
De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. De avond start om 19.45 uur. Onze adresgegevens vind je hier

Doelgroep

Alle cursisten van CGO-hbo; alle deelnemers van het Studium Generale-programma.

Kosten 

De kosten bedragen € 12,- per avond. 

Vragen? 

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333. 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.