8 - Bijbelvertaling in context (CGO)

Op 22 maart 2022 is er een thema-avond van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO). In drie bijdrages wordt het thema 'Bijbelvertaling in context' vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Naast de vaste CGO-bezoekers zijn ook andere gasten hartelijk welkom!
 

De zending heeft in de 20e eeuw een enorme vlucht genomen. Er wordt wel gezegd dat de zending nu actief is op alle continenten. Maar de taak van de zending en de werkzaamheden van de zendelingen zijn ook ingrijpend veranderd. Dat proberen we in kaart te brengen via drie lezingen op deze thema-avond.

Bijdrage van drs. J. (Jan) van Mourik

De eerste bijdrage gaat over het gebruik van het Oude Testament via de Septuaginta in het Nieuwe Testament. Hoofdvraag is of daaruit lering getrokken kan worden voor het vertalen van de Bijbel vandaag. Achtereenvolgens wordt het gebruik van de Septuaginta bekeken vanuit bijbels-theologisch, linguïstisch/lexicografisch en exegetisch perspectief. Op basis van het gevondene wordt bezien of en zo ja welke implicaties het gebruik van de Septuaginta in het Nieuwe Testament heeft voor de huidige vertaalpraktijk.

Drs. J. (Jan) van Mourik is docent godsdienst aan het Calvijncollege in Goes en docent en studieleider aan de CGO-HBO)

Bijdrage van drs. C.J. (Kees Jan) van Linden

Drs. C.J. van Linden zal in zijn de Statenvertaling als vertaalproject benaderen vanuit drie niveaus. Het eerste niveau is dat van de context: welke actoren en factoren speelden een rol bij de keuzes rond de Statenvertaling? Het tweede niveau is dat van de tekst: welke keuzes zijn er gemaakt en zijn die te verbinden met de context? Het derde niveau is dat van de paratekst: alle elementen behalve de tekst, dus titelpagina, voorwoorden, illustraties, kanttekeningen, samenvattingen, lay-out enz. Op welke manier zijn die elementen te verbinden met de actoren van de context? De bijdrage zal zich beperken tot het Oude Testament.

Drs. C.J. (Kees Jan) van Linden is als classicus verbonden aan de Pieter Zandt s.g in Kampen, werkte als vertaalkundige in Guinee voor ZGG en bereidt een proefschrift voor over het Oude Testament in de Statenvertaling als vertaalproject.

Bijdrage van ds. P. (Piet) de Vries

Elke taal ontwikkelt zich door. Ontwikkeling van de taal staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee zij niet alle ontwikkelingen te verklaren. De ontwikkeling van de taal is een autonoom proces. Wordt een woord steeds minder gebruikt – in de spreektaal en vervolgens ook in de schrijftaal – dan gaat men een woord als verouderd beschouwen. De Bijbel in de brontalen is het onfeilbare Woord van God. Taalontwikkeling vraagt op een bepaald moment om een hertaling of herziening van een bestaande vertaling. Juist omdat de Bijbel er voor de kerk is, is het goed bij een herziening of nieuw vertaling zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reeds bestaande vertaling. In de praktijk moeten meerdere factoren tegen elkaar worden afgewogen. Waar om het gaat is dat mensen in hun eigen taal de woorden van God mogen horen en lezen.

Ds. P. (Piet) de Vries is predikant in de Hersteld Hervormde kerk. Hij heeft jarenlang college gegeven aan het HHS.

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. We nemen de actuele overheidsmaatregelen rondom het coronavirus in acht. Op dit moment kunnen alle deelnemers deze avond fysiek bijwonen en wordt de avond niet via de livestream aangeboden. De avonden starten om 19.45u. Onze adresgegevens vind je hier. Let op: deze avond is op een dinsdag (in tegenstelling tot andere Studium Generale-lezingen).

Kosten

De kosten bedragen € 12,- per avond.

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.