8 - 50 jaar zending: 'van pionier tot ...'

Op 17 maart 2021 is er een thema-avond van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO). Het thema is '50 jaar zending: van pionier tot ...' Naast de vaste CGO-bezoekers zijn ook andere gasten hartelijk welkom!
 

De zending heeft in de 20e eeuw een enorme vlucht genomen. Er wordt wel gezegd dat de zending nu actief is op alle continenten. Maar de taak van de zending en de werkzaamheden van de zendelingen zijn ook ingrijpend veranderd. Dat proberen we in kaart te brengen via drie lezingen op deze thema-avond.

Zending in de Bijbel

Nico van Steensel haalt de hoofdlijn van de Bijbel van Genesis tot Openbaring voor het voetlicht. Daarmee laat hij zien dat de Bijbel het grote werk van God beschrijft om opstandige zondaren terug te brengen in Zijn koninkrijk en alle dingen nieuw te maken. God gebruikt daarvoor het volk Israƫl, in het bijzonder de Gezalfde Jezus Christus en ook Zijn kerk.

Drs. Nico van Steensel is docent Missiologie aan de CGO-hbo.Actuele trends in zending in de 21e eeuw

Op veel plaatsen in de wereld zijn bloeiende christelijke kerken te vinden. De kerk van het westen is echter tanende. Veel landen hebben de deuren voor westerse zendelingen gesloten. Jan van Doleweerd stelt de vraag of de reformatorische gezindte dit soort ontwikkelingen voldoende verdisconteert in haar visie op zending. Of houdt ze er onbewust nog een traditioneel koloniaal beeld op na: zending van ‘West’ naar ‘de rest’? Wat moet er anders en hoe moeten westerse christenen de zendingsopdracht in de 21e eeuw vorm geven?

Dr. Jan van Doleweerd is als missioloog verbonden aan de ZGG en is docent godsdienst aan Driestar hogeschool.

Zending en moderne media

Zendelingen en evangelisten worden uitgezonden naar andere gebieden om daar het Koninkrijk van God te verkondigen. Tegelijkertijd blijven ze steeds meer in contact met ’thuis’ door de moderne of sociale media. Kunnen deze media ook het zendingswerk ondersteunen of misschien wel (gedeeltelijk) vervangen? In welke situaties zou dat mogelijk of zelfs gewenst zijn? En wat zijn de beperkingen van de moderne media in combinatie met de zendingsopdracht? Aan de hand van praktische casussen licht Raymond Warnaar de wereldwijde (on)mogelijkheden toe.

Ir. Raymond Warnaar is directeur van NET Foundation.

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden online plaats. De livestreams van de avonden starten om 19.30u.

Kosten

De kosten bedragen € 10,-.
 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor programma 8 van het Studium Generale
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.