7 - Augustinus lezen

In deze cursus (op vier woensdagmiddagen) leiden we de teksten van Augustinus in en bespreken ze vervolgens met elkaar. We doen dit in de vorm van leeskringen onder leiding van iemand die goed bekend is met het werk van Augustinus. De te lezen teksten worden ingeleid, van achtergrondinformatie voorzien en waar nodig uitgelegd. Ook studenten van Driestar hogeschool zijn van harte welkom!

We lezen verschillende theologische en pedagogische teksten van Augustinus uit zijn hoofdwerken.Bij het lezen en bespreken van deze teksten gaat het niet alleen om het begrijpen van de ideeën van Augustinus, maar ook om het verbinden van die ideeën met onze eigen situatie.

Bijeenkomsten 

Datum Inhoud
woensdagmiddag 10 november 2021 De eerste bijeenkomst geeft een kort overzicht van het leven en werk van Augustinus aan de hand van de biografie van Possidius. We lezen een paar gedeelten uit preken over de Evangeliën om zijn stijl te ontdekken.
woensdagmiddag 26 januari 2022 In de tweede bijeenkomst willen we zijn hoofdwerk ‘Confessiones’ onder de loep nemen. We lezen verschillende teksten uit dit boek en in de kantlijn van de teksten noteren we belangrijke inzichten over God, mens en de betrekking tussen God en mens
woensdagmiddag
2 februari 2022
In de derde bijeenkomst staat zijn tweede hoofdwerk centraal ‘De Civitate Dei’. Dit boek geeft een overzicht van de hele geschiedenis van de Kerk en de plaats van de Kerk in deze wereld, nu en in de toekomst.
woensdagmiddag 13 april 2022 In de laatste bijeenkomst blijven we bij ons werk als onderwijsinstituut. Het praktische boek van Augustinus ‘Goed onderwijs’ geeft veel reden tot nadenken hoe we op een verantwoorde wijze onderwijs geven

Werkvormen

De eerste bijeenkomst heeft een introducerend karakter, zowel wat betreft het onderwerp als de werkwijze van het lezen van teksten. Bij de andere bijeenkomsten lezen de deelnemers vooraf een tekst zodat de inhoud al bekend is en het bespreken makkelijker gaat. Aan het begin van de reeks ontvangen de deelnemers een paper met daarin de teksten die worden gelezen.

Aanbevolen literatuur

  • Augustinus, A. 2018. Belijdenissen. Ingeleid en vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens. Damon.
  • ​Augustinus, A. 2011. Goed onderwijs. Christendom voor beginners.(De catechizandis rudibus). Ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunnink en Hans van Reisen. Damon.
  • Augustinus, A. 2007. De stad van God. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld. Ambo.Possidius.2016. Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest. Damon.

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de actuele overheidsmaatregelen rondom corona in acht. De bijeenkomsten zij allen op woensdag van 13.00 - 16.30 uur. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 15,- per middag. Bij opgave van het hele programma zijn de kosten € 50,- 

Meer informatie en aanmelden

Heb je nog vragen? Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333. 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.