7 - Augustinus, rooms of reformatorisch?

Aurelius Augustinus (354-430), een rusteloze zoeker naar Waarheid en naar God, wordt gerekend tot de grote kerkvaders van het westerse christendom. Ruim zestien eeuwen later heeft deze grote theoloog en filosoof nog steeds een belangrijke zeggingskracht in zowel de rooms-katholieke kerk als in de protestantse kerken. Nog altijd is er veel belangstelling voor het gedachtegoed van Augustinus. Interessant is dat beide kerkelijke tradities zich beroepen op diens werken. Tijdens twee lezingen verdiepen we ons in het leven en werk van Augustinus en in de betekenis daarvan voor ons in deze tijd. De avonden zijn via een livestream op internet te volgen.

Bij Augustinus te gast
Drs. Hans van Reisen (15 januari 2021)

Aurelius Augustinus (354-430) was oorspronkelijk opgeleid tot klassiek redenaar, maar werd vooral beroemd als bisschop van Hippo Regius, een havenstad aan wat nu de noordoostkust van Algerije is. Door zijn grote kennis en heldere uitleg van de Bijbel genoot hij al tijdens zijn leven grote faam. Hij schreef tientallen boeken, honderden brieven preekte duizenden keren preken. Hans van Reisen vertelt in zijn lezing over Augustinus’ leven en werk en legt enkele sprekende tekstfragmenten voor ter lezing en bespreking. 

Drs. J.W.C.M. (Hans) van Reisen is theoloog en studiesecretaris van het Augustijns Instituut Utrecht

Augustinus voor mensen van nu
Hans Alderliesten (29 januari 2021) 

Wat maakt dat kerkvader Augustinus ook in 2020 nog altijd actueel is? In Augustinus' zoektocht naar rust, vrede en waarheid zullen velen zich herkennen. Ook wij leven in rusteloze tijden, op een scharnierpunt in de geschiedenis, in een tijdperk waarin alle vanzelfsprekendheden wegvallen. Augustinus' levensloop én de weg die hij in zijn werken wijst, inspireren ook vandaag nog. 'Wij zijn, wij weten dat wij zijn en wij hebben dat zijn en dat weten lief.' Hans Alderliesten gaat in zijn lezing in op de betekenis van Augustinus’ leven en werk voor vandaag.   

J. (Hans) Alderliesten is onderzoeker en projectleider bij Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Hans is auteur van het boek 'Augustinus voor mensen van nu.' In dit boek laat hij Augustinus reflecteren op vragen en onderwerpen waarmee mensen van nu te maken hebben. Alles is anders en toch is alles hetzelfde. Augustinus zou zeggen: 'Wij zijn de tijden.'​ 

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden volledig online plaats. De avonden starten om 19.45u.

Kosten

De kosten bedragen € 10,- per avond.

Meer informatie en aanmelden

Heb je nog vragen? Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333. Aanmelden voor beide lezingen is alleen nog mogelijk voor de online livestream.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor programma 7 van het Studium Generale
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:

     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Ik machtig Driestar educatief om het hierboven genoemde bedrag van mijn rekening af te schrijven:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.