6 - SSNR

De wintercursus Nadere Reformatie/SSNR-herhalingscursus staat in 2020/2021 in het teken van 'moeders in Israël'. De betekenis van zes vrouwen in Nadere Reformatie, puritanisme en gereformeerd piëtisme wordt nader bekeken.


De betekenis van vrouwen in de geschiedenis van de kerk wordt weleens onderschat. Toch zijn velen van hen als een ‘moeder in Israël’ geweest. Ze waren tot steun voor predikanten en voor aangevochten kinderen van God, ze bevorderden de zuivere prediking van het Woord en waren zelf leesbare brieven van Christus. 

Deze cursus besteedt aandacht aan zes van deze vrouwen uit de traditie van de Nadere Reformatie, het puritanisme en het gereformeerde piëtisme. De centrale vraag daarbij is welke plaats zij  innamen en welke invloed zij vanuit hun eigen positie uitoefenden. 

Opzet

De cursus wordt gehouden op zes zaterdagmorgens van 10.00 tot 12.30 uur. Een deskundige inleider houdt een lezing over het werk van een van de puriteinen. De cursusochtenden worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De cursus is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in kerkgeschiedenis en in het bijzonder in de Nadere Reformatie. Om deze cursus te volgen hoeven vorige wintercursussen niet bijgewoond te zijn. Voor nascholing verstrekken we desgewenst een deelnemersverklaring. 

Programma en data

datum 

onderwerp 

lector 

21 november 2020 

Albertine Agnes (1634-1696)
& het piëtisme in Friesland 

dr. C.R. van den Berg  

 

5 december 2020 

Cornelia Leydekker (1654-1725)
& het Heilig Avondmaal 

dr. P.C. Hoek 

  

19 december 2020 

Geertruida Sluiter (1660-1721)
& het geestelijk leven 

dr. H. de Jong 

 

16 januari 2021 

Sarah Edwards (1710-1758) en
Esther Edwards Burr (1732-1758)
& de Great Awakening 

prof. dr. W. van Vlastuin 

30 januari 2021 

Anna Katharina Merks (1742-1763)
& haar bekering 

dr. J. Exalto 

 

20 februari 2021 

Christina van de Brink (1747-1817)
& de weg ten leven 

M. Visscher-Houweling MA  

Kosten 

Deelname aan zes cursusochtenden kost € 130,- per persoon en € 235,- per echtpaar. Deze bedragen zijn inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch. 

Sluitingsdatum inschrijving 

U kon zich inschrijven via de website van Driestar educatief tot uiterlijk 31 oktober 2020. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met dr. R. Bisschop (0318) 52 26 91.