6 - SSNR

Het thema van de de wintercursus Nadere Reformatie/SSNR-herhalingscursus2021/2022 is 'Tussen theocratie en tolerantie. Nadere reformatie en andersdenkenden'.


Gereformeerde theologen wordt soms onverdraagzaamheid verweten. Maar al domineerden de gereformeerden het politieke bestuur van de Nederlandse Republiek in de 17e en 18e eeuw, ze hadden veel te maken met andersdenkenden. Met z’n allen vormde je immers die éne samenleving – en dus was maatschappelijke verdraagzaamheid onmisbaar. 

Hoe gingen ze daarmee om? Hoe kwam het dat deze gereformeerde Republiek bij uitstek bekend stond als een tolerante staat? Waar lagen de grenzen van de tolerantie?  Dat zijn de centrale vragen in deze wintercursus. Wat ons vanuit de traditie van de Nadere Reformatie op dit punt wordt aangereikt, heeft ons in de huidige tijd nog veel te zeggen.  

Opzet

De cursus wordt gehouden op zes zaterdagmorgens van 10.00 tot 12.30 uur. Een deskundige inleider houdt een lezing over het werk van een van de puriteinen. De cursusochtenden worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De cursus is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in kerkgeschiedenis en in het bijzonder in de Nadere Reformatie. Om deze cursus te volgen hoeven vorige wintercursussen niet bijgewoond te zijn. Voor nascholing verstrekken we desgewenst een deelnemersverklaring. 

Programma en data

datum 

onderwerp 

lector 

13 november 2021 

Gisbertus Voetius (1589-1676)
& de vrijheid van godsdient.

dr. A. Goudriaan

 

27 november 2021

 

Johannes Hoornbeeck (1617-1666)
& de islam en andere godsdiensten

prof. dr. H. van den Belt

  

11 december 2021

 

Simon Oomius (1630-1706)
& de rooms-katholieken

prof. dr. F. van der Pol

8 januari 2022

 

Anthonius Driessen (1684-1748)
& het 'verlichte' denken

mw. Drs. C.J.J. Clements

22 januari 2022

Joan van den Honert (1693-1758)
& de protestantse dissenters

prof. dr. J. van Eijnatten

 

5 februari 2022

Henricus Groenewegen (ca. 1640-1692)
& de omgang met de Joden

dr. M. van Campen
 

Kosten 

Deelname aan zes cursusochtenden kost € 140,- per persoon en € 255,- per echtpaar. Deze bedragen zijn inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch. 

Locatie en tijden

De SSNR-wintercursus vindt plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de actuele overheidsmaatregelen rondom corona in acht. Onze adresgegevens vind je hier.

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met dr. R. Bisschop (0318) 52 26 91. 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Gegevens echtgeno(o)t(e) (indien ook deelnemer)    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Betaling    
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven

NL00RABO1234567890
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.