5 - Warme, lauwe en koude christenen en de mondiale klimaatcrisis

Bevindelijk gereformeerden staan vooraan in de rij om hun Bijbelse visie op schepping, natuur en cultuur te belijden. Het is Gods schepping, waarin de mens de opdracht heeft de aarde te bewerken en te beheren. Als het om de persoonlijke, maatschappelijke en politieke consequenties gaat, gaan de wegen van christenen drastisch uiteen. Over consumeren en consuminderen zijn we het ook niet eens. Is het meten van onze ecologische voetafdruk Bijbels of een hobby van klimaatgekkies? Duurzaamheid, wie heeft er niet mee te maken: voedsel, onze vervoermiddelen elektrische auto’s, onze woningen. Zijn zorg voor het behoud van diversiteit in de schepping en bewustzijn van klimaatverandering in de gereformeerde gezindte ondergeschoven kindjes of …..?

Stand van zaken in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over de klimaatcrisis.
Ir. A. (Ries) van Maldegem (14 januari 2022)


Vragen die aan de orde komen zijn:

 1. Hoe ‘hard’ zijn de wetenschappelijke bewijzen van een klimaatcrisis?
 2. Zijn ‘klimaatontkenners’ dom als kikkers in een kookpan?
 3. Waarom wordt de klimaatdiscussie (wereldwijd) zo verhit gevoerd?
 4. Heeft het zin om met een klein land als Nederland klimaatopwarming tegen te gaan; grootvervuilers als India en China maken alles toch weer kapot!
 5. Wat is de taak en roeping van een christen in de klimaatproblematiek?

Ir. A. (Ries) van Maldegem, adviserend ingenieur, natuurlijk geïnteresseerd in en vakmatig actief met duurzaamheid.

Klimaat en duurzaamheid over de grenzen, oorzaken en gevolgen van menselijk gedrag.
E.J. (Evert-Jan) Brouwer (28 januari 2022) 


Vragen die aan de orde komen zijn:

 1. Zijn de gedane beloften van de rijkste industrielanden om arme landen te helpen bij het bestrijden van de desastreuze gevolgen van klimaatverandering een wassen neus?
 2. Moeten wij allemaal verder gaan in het broederlijk delen, structureel en mondiaal? Moet ook de opbrengst van grondstoffen, kennis, ontwikkeling, sociale verworvenheden, gedeeld worden.
 3. Wat is de juiste visie op rechtvaardigheid en solidariteitsgevoel? Moeten we willen dat iedereen mee kan, dat alle mensen gelijke kansen krijgen? Hoe ver strekt onze christelijke verantwoordelijkheid?

E.J. (Evert- Jan) Brouwer, MA politieke wetenschappen, woordvoerder klimaat & energie Planbureau voor de Leefomgeving. Spreekt op persoonlijke titel. Hield zich in zijn vorige werk bij Woord en Daad veel bezig met de effecten van onze westerse leefstijl op het klimaat, in het bijzonder de gevolgen voor ontwikkelingslanden. Schreef in 2015 het boekje Wie is mijn naaste?, waarin hij ingaat op de persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid die christenen hebben. Volgt het maatschappelijke en politieke debat over klimaatverandering op de voet.

Om de heelheid van de schepping, wat ik morgen ga doen voor een duurzamere wereld en hoe ik dat ook nog eens volhoud.
A. (Alfred) Slomp (25 maart 2022) 


Vragen die aan de orde komen zijn:

 1. Een duurzame, klimaatvriendelijke toekomst: Hoe verhouden haalbaarheid en betaalbaarheid zich t.o.v.  roeping en plicht?
 2. Wat is een juiste geestelijke en praktische houding tegenover de schepping die recht doet aan de schepping?
 3. Hoe kunnen christenen het verschil maken in het tegengaan van klimaatverandering?
 4. Hoe kan duurzaam leven niet alleen betaalbaar en haalbaar worden, maar vooral voldoening, verwondering en dankbaarheid opleveren?

A. (Alfred) Slomp, geeft workshops en lezingen over duurzaam consumeren, auteur van Het Groene Normaal en SuperWaar.

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. We nemen de actuele overheidsmaatregelen rondom het coronavirus in acht. Zo mogelijk zijn de bijeenkomsten fysiek, als dit door de coronaregels niet mogelijk is, verzorgen we een livestream. De avonden starten om 19.45u. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 12,- per avond.

Meer informatie en aanmelden

Heb je nog vragen? Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333. 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:


     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.