5 - Netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network

Programma 5 van het Studium Generale is een Netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network. Dit jaar is dat op zaterdag 16 november. Deze dag is bedoeld voor geïnteresseerden in het heden en verleden van de reformatorische gezindte.


De bevindelijk gereformeerde geloofsbeleving is nauw verbonden met de kerkelijke eredienst en meer in het bijzonder de prediking. Maar wat gebeurt er eigenlijk in een bevindelijk gereformeerde preek? Wat is de plaats van de Bijbel? Welke rol speelt de prediker? Hoe raakt de hoorder erbij betrokken? Is de preek bij wijze van spreken een sacrament? Dergelijke vragen worden vanuit verschillende perspectieven beantwoord op deze jaarlijkse ontmoetingsdag.

Programma

Tijdens de netwerk- en studiedag zullen er verschillende lezingen worden gehouden.
  • 'Bevindelijke prediking historisch onderzocht' door Prof dr. Fred van Lieburg
  • 'De bevindelijke preek, bron van kennis of voertuig van ervaring?' door Prof. dr. Maarten Wisse
  • 'Het zelfverstaan van de bevindelijk gereformeerde predikant' door Dr. John Exalto
  • 'Bevindelijke prediking empirisch-homiletisch onderzocht' door Dr. Arie van der Knijff
Ds. A. Schot reageert op de bijdragen van bovenstaande sprekers. De forumdiscussie wordt geleid door drs. Rens Rottier. De dag wordt afgesloten met de Derde Biblebelt Lezing, uitgesproken door prof. dr. Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar cultuur- en religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is van huis uit rooms-katholiek en geeft een persoonlijke en wetenschappelijke reflectie op de bevindelijk gereformeerde geloofscultuur.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie is te vinden op de website van het Dutch Biblebelt Network. Inschrijven voor deze netwerk- en studiedag kan door een mail te sturen naar: info@dutchbiblebelt.org

De kosten van deze dag bedragen € 30,- Studenten betalen € 15,- Dit bedrag dient overgemaakt te worden naar NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda.