5 - Israël en de Palestijnse kwestie na 70 jaar: verhaal zonder eind?

Vrede in het Midden-Oosten blijft uit. In dé politieke brandhaard van de wereld lijken de kampen onverzoenlijk tegenover elkaar te staan. In een drietal avonden wordt hét conflict in het Midden-Oosten bekeken vanuit een politiek-maatschappelijke benadering. 
Er bestaat zeer veel en groot verschil van mening over de wijze waarop gedacht wordt over de politiek van de staat Israël. In sommige kringen wordt kritiek op Israël gezien als antisemitisme. Je bent in deze gedachtegang per definitie  tegen de staat  Israël. In deze redenering wordt elke vorm van begrip voor  de Palestijnen gemist. Degenen die onvoorwaardelijk pro-Israël zijn en  ongenuanceerd achter nagenoeg alle officiële Israëlische (regerings-) standpunten staan  houden hun mond als Israël weigert de ‘bezettingspolitiek’ te verlaten.  Aan de ander kant houden Palestijnen niet op met terroristische acties. In deze ogen moet deze staat Israël verdwijnen.

Beide partijen beroepen zich op algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en op resoluties van de Veiligheidsraad.  Een politiek van welles-nietes op hoog niveau echter zonder uitkomst.
 
De vraag is: wie heeft het gelijk en het recht aan zijn kant als het bijvoorbeeld gaat over de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten Hoe worden taboes doorbroken en hóe wordt vrede bereikt?

Programma

2 november 2018 - Een historische, maatschappelijke, politieke analyse van het conflict door André Diepenbroek, stafmedewerker bij de Israëlische ambassade. 

16 november 2018 - Een pro-Palestijns standpunt  van Jaap Hamburger, woordvoerder van Een ander Joods Geluid. Gevolgd door een reactie hierop van Paul van der Bas, stafmedewerker bij het CIDI.

30 november 2018 - Twee pitches gevolgd door een debatavond met Kees de Vreugd, medewerker bij Christenen voor Israël, en ds. Jan Offringa, liberaal protestantse dominee en auteur van het manifest over de speciale positie van Israël in de PKN. Deze avond staat onder leiding van Richard Donk, Reformatorisch Dagblad.

Locatie en tijden

Het avonden beginnen om 19.45 uur in het gebouw van Driestar hogeschool. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 32,50 voor het complete programma. Als je een losse avond bezoekt, betaal je € 12,50. Studenten van Driestar hogeschool betalen € 25,00 voor het complete programma (of € 10 voor een losse avond).

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor programma 5 (Israël en de Palestijnse kwestie na 70 jaar: verhaal zonder eind?)
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst    
Losse bijeenkomst:


     
Betaling    
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag
van mijn rekening af te schrijven
NL00RABO1234567890
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.