5 - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

 Tijdens deze avonden nemen we de drie ‘Ik ben’-uitspraken uit Johannes 14 onder de loep.

De Weg: hoe je er komt 
Dr. C.P. den Boer ​(13 november 2020)

Deze eerste lezing concentreert zich op de eerste van drie zogenoemde ‘Ik ben’-uitspraken, die Johannes uit Jezus’ mond heeft opgetekend. Dr. C.P. den Boer focust op de eerste van de drie: ‘Ik ben de weg.’ In zijn lezing verkent hij de omgeving waarin deze uitspraken staan en de aanleiding waarom Jezus deze woorden sprak. Vervolgens richt hij zich op de betekenis van de woorden ‘Ik ben de weg!’ en op de samenhang tussen deze uitspraak en andere passages in Johannes. Ten slotte trekt hij deze bevindingen door naar enkele praktische theologische lijnen.  

Dr. C.P. de Boer is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El in Sliedrecht. In 2020 promoveerde op een onderzoek naar het karakter en de herkomst van verwijzingen naar Psalm 110 in het Nieuwe Testament.

De Waarheid: waar het om gaat
Ds. W. Harinck (27 november 2020)

Het zelfgetuigenis van Jezus, ‘Ik ben de Waarheid’ (Joh 14:6), raakt het hart van het Evangelie. Jezus is de belichaming van de Waarheid. Het is een uitdaging om te onderzoeken wat de breedte en lengte en diepte en hoogte van dit Zelfgetuigenis is. In onze tijd van nepnieuws en waarheidsvinding staat waarheid tegenover leugen. Maar hier gaat het dieper. Jezus is de bron van betrouwbare en reddende openbaring. Zijn getuigenis staat namelijk in direct verband met ‘komen tot de Vader’.  

Bijzonder is dat dit Zelfgetuigenis ingeklemd staat tussen ‘Ik ben de Weg en Ik ben het Leven’. Zoals Hij de levende Weg is, zo is Hij ook de levende Waarheid. Dit betekent dat Jezus de werkzame Waarheid is. Zijn waarheid heeft een vernieuwende en heiligende kracht. Daarom spitst ds. W. Harinck het thema van zijn lezing ook toe op het hart en de praktijk van het leven.  

Ds. W. (Wouter) Harinck is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht. 

Het leven: waar het toe leidt
Ds. J.W. van Bart (11 december 2020)

In deze laatste lezing staat ds. J.W. van Bart stil bij de laatste van de drie uitspraken van Jezus. Ik ben … het leven. Hij trekt twee lijnen. Allereerst de exegetische lijn rondom de uitspraak van de Heere Jezus Christus rondom het leven. Wat is hiermee bedoeld? Vervolgens een meer ethisch ingekleurde lijn. Deze laat zich vangen in de vraag: Als Jezus het leven is, en in het geloof ook mijn leven is, wat betekent dit dan voor het leven hier en nu? Hoe vertaalt zich dit in mijn leven in 2020? 

Ds. J.W. (Jan Willem) van Bart is predikant van de Hervormde Gemeente te Harderwijk. Namens de Gereformeerde Bond is hij bestuurslid van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG).  

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de overheidsmaatregelen rondom corona in acht. De avonden starten om 19.45u. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 10,- per avond.

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Helaas, het maximum aantal inschrijvingen is vanwege de coronamaatregelen slechts 50. U kunt zich niet meer inschrijven voor dit programma.