5 - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Tijdens deze avonden nemen we de drie ‘Ik ben’-uitspraken uit Johannes 14 onder de loep. De avonden zijn op onze locatie in Gouda én via een livestream op internet te volgen.

De Weg: hoe je er komt 
Dr. C.P. den Boer ​(13 november 2020)

Deze eerste lezing concentreert zich op de eerste van drie zogenoemde ‘Ik ben’-uitspraken, die Johannes uit Jezus’ mond heeft opgetekend. Dr. C.P. den Boer focust op de eerste van de drie: ‘Ik ben de weg.’ In zijn lezing verkent hij de omgeving waarin deze uitspraken staan en de aanleiding waarom Jezus deze woorden sprak. Vervolgens richt hij zich op de betekenis van de woorden ‘Ik ben de weg!’ en op de samenhang tussen deze uitspraak en andere passages in Johannes. Ten slotte trekt hij deze bevindingen door naar enkele praktische theologische lijnen.  

Dr. C.P. de Boer is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El in Sliedrecht. In 2020 promoveerde op een onderzoek naar het karakter en de herkomst van verwijzingen naar Psalm 110 in het Nieuwe Testament.

De Waarheid: waar het om gaat
Ds. W. Harinck (27 november 2020)

Het zelfgetuigenis van Jezus, ‘Ik ben de Waarheid’ (Joh 14:6), raakt het hart van het Evangelie. Jezus is de belichaming van de Waarheid. Het is een uitdaging om te onderzoeken wat de breedte en lengte en diepte en hoogte van dit Zelfgetuigenis is. In onze tijd van nepnieuws en waarheidsvinding staat waarheid tegenover leugen. Maar hier gaat het dieper. Jezus is de bron van betrouwbare en reddende openbaring. Zijn getuigenis staat namelijk in direct verband met ‘komen tot de Vader’.  

Bijzonder is dat dit Zelfgetuigenis ingeklemd staat tussen ‘Ik ben de Weg en Ik ben het Leven’. Zoals Hij de levende Weg is, zo is Hij ook de levende Waarheid. Dit betekent dat Jezus de werkzame Waarheid is. Zijn waarheid heeft een vernieuwende en heiligende kracht. Daarom spitst ds. W. Harinck het thema van zijn lezing ook toe op het hart en de praktijk van het leven.  

Ds. W. (Wouter) Harinck is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht. 

Het leven: waar het toe leidt
Ds. J.W. van Bart (11 december 2020)

In deze laatste lezing staat ds. J.W. van Bart stil bij de laatste van de drie uitspraken van Jezus. Ik ben … het leven. Hij trekt twee lijnen. Allereerst de exegetische lijn rondom de uitspraak van de Heere Jezus Christus rondom het leven. Wat is hiermee bedoeld? Vervolgens een meer ethisch ingekleurde lijn. Deze laat zich vangen in de vraag: Als Jezus het leven is, en in het geloof ook mijn leven is, wat betekent dit dan voor het leven hier en nu? Hoe vertaalt zich dit in mijn leven in 2020? 

Ds. J.W. (Jan Willem) van Bart is predikant van de Hervormde Gemeente te Harderwijk. Namens de Gereformeerde Bond is hij bestuurslid van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG).  

Locatie en tijden

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er 30 mensen fysiek aanwezig zijn bij het symposium. Deze mensen ontvangen tijdig bericht. Op dit moment is het alleen nog mogelijk het programma via een livestream te volgen. De avonden starten om 19.45u. 

Kosten

De kosten bedragen € 10,- per avond.

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Aanmelden

Het is alleen nog mogelijk om het programma online te volgen via een livestream. 
Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de livestreamverbinding van programma 5 van het Studium Generale.
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:


     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.