4 - Netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network

De netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network is dit jaar op zaterdag 7 november. Het thema van de dag is: 'De zuigkracht van de wereld? Vervreemding en toe-eigening van de bevindelijk gereformeerde identiteit.' Deze dag is bedoeld voor geïnteresseerden in het heden en verleden van de reformatorische gezindte.


‘De wereld trekt’. Als mensen de reformatorische zuil verlaten wordt dat vaak afgedaan als secularisatie. Deze duiding draagt echter niet bij aan een beter begrip van het proces van vervreemding van en binding aan de eigen identiteit. Ze kan zelfs leiden tot een kramp waarin elke verandering als gevaar wordt beschouwd, en waarin enkel nog vastgehouden wordt aan de zekerheid van traditionele opvattingen en praktijken.  

Tijdens deze studiedag wordt daarom ingezoomd op de specifieke maatschappelijke veranderingen die van belang zijn en op de rol van de bevindelijk gereformeerden zelf in dit proces. Welke veranderingen in de maatschappij spelen een rol, en hoe? Welke rol spelen de bevindelijk gereformeerden zelf in dit proces – al dan niet in reactie op de veranderingen? Dergelijke vragen worden tijdens deze jaarlijkse netwerkdag vanuit verschillende perspectieven bekeken. Een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in de bevindelijk gereformeerde identiteit.   

Programma

 • 10.00 – 10.25 uur: Opening en inleiding: Bevindelijke afdwaling door de eeuwen heen (Fred van Lieburg, historicus)
 • 10.25 – 11.00 uur: Kritiek op het kruispunt van scheiding én binding (Anneke Pons- de Wit, cultuursocioloog)
 • 11.00 – 11.30 uur: Pauze 
 • 11.30 – 11.50 uur: De tale Kanaäns: heilige constante of teloorgaande traditie? (Martha Visscher-Houweling, religiehistoricus)
 • 11.50 – 12.10 uur: Pedagogische lezing (Anne-Marije de Bruin - Wassinkmaat)
 • 12.10 – 12.30 uur: Theologische lezing (Maarten Kater)
 • 12.30 – 14.00 uur: Pauze 
 • 14.00 – 14.40 uur: Pitch-presentaties onderzoeksresultaten  
 • 14.40 – 15.15 uur: Discussie 
 • 15.15 – 16.00 uur: Biblebeltlezing (Mart van Lieburg)
 • 16.00 – 16.30 uur: Borrel 

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich tot vrijdag 30 oktober 2020 aanmelden om de netwerkbijeenkomst fysiek bij te wonen door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden bent. De entree (inclusief lunch en ingebonden uitgave van de Biblebeltlezing) bedraagt € 30,00 (studenten € 15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda. Let op: In verband met de coronamaatregelen is er (vooralsnog) slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als u de bijeenkomst bij wilt wonen is het dus belangrijk u zo spoedig mogelijk in te schrijven. Zijn de plaatsen al vergeven of bezoekt u vanuit gezondheidsoverwegingen liever geen bijeenkomsten? Dan kunt u de dag op afstand meebeleven via een livestream.