4 - Haakt de Biblebelt af?

Delen bevindelijk gereformeerden wantrouwen richting overheidsinstanties? Gaat er ook bij hen een geloof in complottheorieën schuil achter participatie in protesten en het negeren van overheidsregels? Kortom: haakt de Biblebelt af? Dit onderdeel van het Studium Generale-programma wordt georganiseerd door het Dutch Bible Belt Network.
 

Meedoen aan boerenprotesten tegen het stikstofbeleid, zich niet conformeren aan het coronabeleid en steunbetuigingen voor populistische leiders als Donald Trump en Thierry Baudet. Het zijn slechts enkele indicaties van de actieve negatieve houding die (een deel van) de Biblebelt de laatste jaren richting overheidsinstanties inneemt. Een negatieve houding die in huidige postmoderne samenlevingen als de Nederlandse steeds populairder wordt en gepaard gaat met het aanhangen van alternatieve waarheden ofwel ‘complottheorieën’. Delen bevindelijk gereformeerden dit wantrouwen richting overheidsinstanties? Gaat er ook bij hen een geloof in complottheorieën schuil achter participatie in protesten en het negeren van overheidsregels? Kortom: haakt de Biblebelt af? En zo ja, waarom is de Biblebelt daar zo gevoelig voor? Is hier sprake van een ontwikkeling die strijdig is met of juist diep verankerd ligt in het bevindelijk gereformeerde gedachtegoed?

Dergelijke vragen zullen aan bod komen tijdens de studiedag die het Dutch Bible Belt Network dit jaar organiseert. Tijdens deze dag, die een follow-up is van de vorige studiedag over geweld in de Biblebelt, zal het netwerk de eerste resultaten presenteren van het onderzoek dat ze in opdracht van diverse overheden uitvoert naar de motivaties en informatiebronnen van jongvolwassen vaccinatieweigeraars van reformatorische huize. Daarnaast zullen wetenschappers van diverse disciplines hun licht werpen op de vraag of de Biblebelt afhaakt. In de middag is er ruimte voor discussie, waaraan ook enkele bestuurders zullen deelnemen.  
De dag wordt afgesloten met de zesde Biblebelt Lezing, uitgesproken door drs. Andries Knevel, theoloog, schrijver en oud-presentator van de Evangelische Omroep. 

Kosten  

De entree (inclusief lunch) bedraagt € 30,- (studenten € 15,-) en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Apeldoorn.

Locatie en tijden 

De netwerk- en studiedag van het Dutch Bible Belt Network is dit jaar op zaterdag 26 november 2022 van 10.00u tot 17.00u. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. De adresgegevens vind je hier

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie zie www.dbbn.nl. U kunt zich tot 20 november 2022 aanmelden door een mail te sturen naar info@dbbn.nl. Vermeld daarin uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden bent.