3 - Tussen burgerlijke ongehoorzaamheid en religieuze radicaliteit

De bevindelijk gereformeerden verkeren in eigen ogen in een voortdurende staat van crisis. De omringende wereld rukt op en bedreigt. De neer -en ondergang wordt al eeuwen aangekondigd. De druk op bijbelgetrouwe, christelijke normen en waarden is nooit weggeweest. Met Krimpen en Urk dit jaar als eyecatchers. Tijdens een drietal avonden wordt verder ingezoomd op de tijdgeest en de reacties van bevindelijk gereformeerden.  

Refo's en de moderne samenleving: een historisch perspectief op aanpassen en afzetten
Dr. J. (John) Exalto ​(29 oktober 2021)

De relatie tussen de gereformeerde gezindte (de refo’s) en de Nederlandse samenleving staat al langere tijd op scherp. Refo’s worden de ene keer gezien als onschuldige folklore, de andere keer als potentieel gevaarlijke, want discriminerende en zich niet inentende bevolkingsgroep. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: 

 1. Hoe is deze situatie ontstaan?
 2. Zit er een ontwikkeling in de relatie tussen de refo’s en de samenleving
 3. Wat zijn de opties en scenario’s voor de toekomst.
 4. Zit ‘het probleem’ in de zich ontwikkelende en omringende wereld of in de groep zelf?

Dr. J. (John) Exalto is universitair docent historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Comenius Museum. Hij is lid van de stuurgroep van het Dutch Biblebelt Network.

Het heden van de refo's en de samenleving
Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt (5 november 2021)

Religieuze minderheden hebben rechten en vrijheden, vastgelegd in onze Grondwet. Het is niet de vraag of refo’s zich mogen, moeten en kunnen beroepen op grond- en mensenrechten. Wel moeten deze grondrechten en het beroep op heilige geschriften geproblematiseerd worden. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:
 

 1. Hoe ruim is die vrijheid, hoe onbegrensd of onomstreden zijn die rechten?
 2. Hoe zit het met de spanning tussen artikel 1 van de Grondwet en klassieke grondrechten?
 3. Zijn die klassieke grondrechten aan artikel 1 ondergeschikt, of zijn zij nevengeschikt?
 4. Hoe exclusief of inclusief is het beroep op het geweten en godsdienstvrijheid van de refo’s?
 5. Zijn de refo’s slachtoffer als gediscrimineerde bevolkingsgroep of zitten ze wereldwijd gezien nog steeds op rozen?
 6. Zijn de refo’s nog pelgrims of willen ze integreren in de samenleving?


Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt is docent aan Driestar hogeschool en aan het Hersteld Hervormd Seminarie (VU).

Debatavond over de positie van reformatorische christenen in die civil society.Toekomst van de refo’s en de samenleving.  Dr. P.J. (Paul) Visser, L. (Laurens) van der Tang, en dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt (12 november 2021)

Willen de refo’s samenleven met andere burgers (civil, society)? Ze zijn eeuwenlang gewend aan politieke macht, samen met andere christenen. Nu vormen christenen in de Nederlandse samenleving een minderheid. Vragen die hier bij aan de orde komen zijn:
 

 1. Hoe moeten orthodoxe christenen daarmee omgaan?
 2. Hoe spreken en gedragen refo’s zich in deze nieuwe situatie?
 3. Is er een weg tussen assimileren en conserveren?
 4. Emanciperen of persisteren?
 5. Kerndenken tegenover grensdenken?

Tijdens deze avond is er eerst een samenvatting van de eerste en tweede bijeenkomst in stellingen met reacties van de debaters. Vervolgens is er een debat onder leiding van Ton van der Schans. 

Dr. P.J. (Paul) Visser, predikant in Rotterdam.  L. (Laurens) van der Tang, opiniemaker, en o.m. voorzitter Bijbels Beraad M/V en dr. B.J (Bart Jan) Spruyt is docent aan Driestar hogeschool en aan het Hersteld Hervormd Seminarie (VU).

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. We nemen de actuele overheidsmaatregelen rondom het coronavirus in acht. Op dit moment kunnen alle deelnemers deze avond fysiek bijwonen en wordt de avond niet via de livestream aangeboden. De avonden starten om 19.45u. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 12,- per avond.

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:


     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.