3 - Geheiligd door het Woord

De apostel Paulus schrijft dat alles wat God geschapen goed is en met dankzegging aanvaard mag worden, omdat het geheiligd wordt door het Woord van God en door het gebed (1 Timotheüs 4:5). Maar wat betekent dat voor het leven van christenen in een hectische wereld waarin de Bijbel nauwelijks meer gezag heeft? Prof. dr. Henk van den Belt houdt twee lezingen over de plaats van de Bijbel in de praktijk van het christenleven.

Heilig evangelie: leven uit Gods beloften 
(8 november 2019)

De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat zij rein zijn door het Woord dat Hij tot hen gesproken heeft (Johannes 15:3). Gods Woord is een reinigend Woord, een Woord van verzoening en vergeving. Diepe eerbied past de christen als de eeuwige God spreekt. De kern van het evangelie is dat het Woord vlees geworden is. Deze lezing belicht de heiligheid van Gods openbaring en de verhouding tussen wet en evangelie en maakt duidelijk hoe de stem van de Heere als beloftewoord functioneert voor het geloof. Hoe kunnen we in een jachtige tijd oefenen in de basishouding van ontvangen en zo gehoorzamen? 

Heilig gebod: leven naar Gods inzettingen
(22 november 2019)

De dichter van Psalm 119 bezingt zijn liefde voor de wet van God. Voor de christen is Gods gebod een richtsnoer voor het hele leven. Het heiligende woord wekt een verlangen naar heiligheid. Tegelijk leven christenen met een gebroken hart in een gebroken wereld. De werkelijkheid van elke dag steekt soms heel schril af bij de norm van Gods heilige inzettingen. Deze lezing gaat in op het spanningsveld tussen die norm en de praktijk en op de vragen die de toepassing van Gods geboden in de praktijk van het leven oproept. Het doel is om te ontdekken hoe de wet als leefregel voor de dankbaarheid kan functioneren en wat de christelijke vrijheid daarbij betekent. Hoe kunnen we in een seculiere context zichtbaar maken dat het heilzaam is om in Gods inzettingen te wandelen?
 
Prof. dr. Henk van den Belt is hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Kosten

De kosten bedragen € 20,- voor het complete programma. Als je een losse avond bezoekt, betaal je € 12,50. Studenten van Driestar hogeschool betalen € 17,50 voor het complete programma (of € 10,- voor een losse avond).

Locatie

De avonden starten om 19.45u in het gebouw van Driestar educatief. Onze adresgegevens vind je hier.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor programma 3 (Geheiligd door het Woord).
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
In woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:

     
Betaling    
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
​mijn rekening af te schrijven
NL00RABO1234567890
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.