2 - Positieve psychologie en christelijk onderwijs: kans of kloof?

Hoe kun je groeien in veerkracht? Hoe kun je dichterbij jezelf blijven? Hoe kun je je geluk vergroten of een florerend leven leiden? De positieve psychologie wordt door de een enthousiast onthaald en door een ander met enige argwaan bekeken. Zo klinken her en der kritische geluiden over de maakbaarheid van het geluk, bijvoorbeeld in publicaties van Dirk de Wachter en Damiaan Denys. Gereformeerden worstelen soms met het positieve mensbeeld, het vertrekpunt  van de positieve psychologie, dat zou schuren met het gereformeerde mensbeeld. Opmerkelijk is dat het gedachtegoed van de positieve psychologie vragen oproept, terwijl er nauwelijks kritische vragen gesteld worden bij andere psychologische stromingen.
 

De spreker gaat dieper in op de positieve psychologie en de vertaling naar het onderwijs. Daarnaast komt aan de orde hoe de inzichten en interventies uit deze stroming zich verhouden tot de christelijke identiteit. Aan het gebruik van de positieve psychologie kleven theologische risico’s, maar welke? En worden de juiste theologische vragen gesteld?
Het christelijk onderwijs kan echter ook zijn voordeel doen met aspecten van de positieve psychologie. In de lezing staat de spanningsvolle relatie tussen positieve psychologie en theologie centraal en wordt de vinger gelegd bij een hiaat in het christelijk onderwijs. 

CV

Dr. Petronelle Baarda studeerde theologie en psychologie. Ze is werkzaam als psycholoog bij Driestar Onderwijsadvies. In het voorjaar van 2022 promoveerde ze op het onderwerp floreren: een praktisch-theologisch onderzoek over de positieve psychologie in de praktijk van het onderwijs. 

Datum 

Woensdag 10 mei van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Locatie en tijd 

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. Deze middag start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur). Onze adresgegevens vind je hier.  

Kosten 

De kosten bedragen € 12,- per middag of avond.  

Vragen? 

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333. 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.