2 - Hel en hemel in de prediking

Hoe sprak de Heere Jezus over hel en hemel? Hoe werd er in het verleden over deze onderwerpen gepreekt? En welke plek hebben hel en hemel in de hedendaagse prediking? In drie avonden worden deze drie vragen beantwoord. Dit programma wordt samen met het Hersteld Hervormd Seminarie georganiseerd. De avonden zijn op onze locatie in Gouda én via een livestream op internet te volgen.

Hel en hemel in de prediking van de Heiland
Dr. P. de Vries  (9 oktober 2020)

In het onderwijs van de Heere Jezus Christus neemt het koninkrijk van God een grote plaats. De boodschap van de twee wegen en van het laatste oordeel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Hoe sprak de Heere Jezus concreet over de eeuwige bestemming van de mens? Wat houdt de rampzaligheid en wat de heerlijkheid in? Is er grond voor de gedachte dat de rampzaligheid niet eeuwig is? Deze vragen beantwoordt dr. P. de Vries in deze lezing. 

Dr. P. (Pieter) de Vries is als docent Bijbelse theologie en hermeneutiek verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie. 

Hel en hemel in de prediking van het verleden
Dr. J. van de Kamp (4 december 2020) 

De prediking over hemel en hel kent een lange traditie met verschillende scharnierpunten. In de middeleeuwse prediking werd de heerlijkheid van de hemel uitgebeeld, maar werd ook de verschrikking van de hel in schrille tonen uitgeschilderd. Beide tonen klonken ook na de reformatie. Onder invloed van de verlichting is het geloof in en besef van de fysieke pijniging van de hel steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Tijdens deze lezing schetst dr. Jan van de Kamp de ontwikkeling van de geschiedenis van de prediking over hemel en hel aan de hand van een aantal momenten uit de kerkgeschiedenis. 

Dr. J. (Jan) van de Kamp is universitair hoofddocent Kerkgeschiedenis aan het Hersteld Hervormd Seminarie en is directeur van het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP). Ook is hij beleidsmedewerker bij de Generale diaconale commissie van de HHK. 

Hel en hemel in de prediking van het heden
Dr. P.C. Hoek (5 februari 2021) 

De Bijbelse prediking wordt principieel gekenmerkt door een laatste ernst. Zoals de Heidelbergse Catechismus zegt: het is een sleutel waarmee het hemelrijk ontsloten en toegesloten wordt. In deze lezing denken we na over de vraag hoe hemel en hel in de prediking ter sprake moeten en mogen komen. Het denken en (s)preken over de eeuwige straf is nadat de vrijzinnigheid in de kerk voet aan de grond kreeg meer en meer ter discussie komen te staan. Deze avond stellen we de vraag of dit ook gevolgen heeft gehad voor de prediking in de gereformeerde gezindte. En zo ja, hoe dan? 

Dr. P.C. (Peter) Hoek is universitair docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie en doceert onder andere het vak homiletiek.  

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden volledig online plaats. De avonden starten om 19.45u.

Kosten

De kosten bedragen € 10,- per avond.

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor programma 2 van het Studium Generale
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:

     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.