10 - God heerst op verborgen wijze

Op welke manier is Christus op aarde aanwezig? Hoe nabij is Hij de gelovigen? En hoe zichtbaar is Zijn hand in het wereldgebeuren? Deze theologische vragen hebben een praktische uitwerking voor het geestelijk leven (denk aan de Avondmaalsleer), maar ook voor de visie op geschiedenis en op de manier waarop christenen in de politiek actief zijn. Op drie avonden zullen deze aspecten worden belicht. 

Met zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus belijden wij dat Christus naar Zijn menselijke natuur niet meer bij ons is, maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest blijft Hij bij ons tot aan het einde van de wereld. De Godheid van Christus is dus tegelijk met Zijn aangenomen mensheid verenigd als ook buiten deze mensheid aanwezig en alomtegenwoordig. 

Dit leerstuk wordt het extra Calvinisticum genoemd. Deze leer is niet zo algemeen bekend en er wordt niet zo vaak expliciet bij stil gestaan, maar is een rijke leer, zowel voor ons persoonlijk geestelijk leven als voor onze visie op geschiedenis en politiek.  

Bijeenkomsten

datum onderwerp lector
21 januari 2022

De theologische betekenis van het leerstuk van het extra Calvinisticum. 

Prof. dr. W. (Wim) van Vlastuin
25 februari 2022 De betekenis van het extra Calvinisticum voor onze visie op de geschiedenis.  Dr. J. (Jan) van de Kamp
11 maart 2022
Behandeling van een politieke preek van Johannes Calvijn over de verborgenheid en doorwerking van het Koninkrijk Gods in deze wereld. 
 
Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt

De lectoren zijn verbonden aan het seminarium van de Hersteld Hervormde Kerk (Vrije Universiteit). 

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. We nemen de actuele overheidsmaatregelen rondom het coronavirus in acht. Zo mogelijk zijn de bijeenkomsten fysiek, als dit door de coronaregels niet mogelijk is, verzorgen we een livestream. De avonden starten om 19.45u. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 12,- per avond.

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:


     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.