1 - Tijdloze thema’s uit de Reformatie

Dit jaar herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Studium Generale besteedt hier aandacht in een lezingenserie over thema's uit de reformatie. Dr. R. van Kooten spreekt over vreemdelingschap, dr. P. de Vries over Sola Scriptura en prof. dr. W. van Vlastuin over rechtvaardiging. 

Vreemdelingschap - dr. R. van Kooten (15 september 2017)

Christenen belijden met de aartsvaders dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde zijn (Hebreeën 11:13). In den vreemde doen zij met heimwee naar huis getrouw hun werk. Zij verlangen naar het komende Koninkrijk van God. Vanuit de reformatie vragen we ons in deze lezing af welke opdracht de kerk hierin heeft en wat de rol van christenen in de samenleving en de wereld moet zijn.
 
Dr. R. van Kooten is universitair hoofddocent op het HHS aan de VU en als predikant verbonden aan de HHK in Apeldoorn.

Sola Scriptura - dr. P. de Vries (29 september 2017)

  “De Schrift alleen is de ware meester en heer van alle geschriften en leer op aarde,” schreef de hervormer Maarten Luther. De Bijbel is de stem van de levende God. ‘De Schrift alleen’ betekent dat wij bij ons denken de Bijbel als laagste en hoogste toetssteen erkennen. Verstand, traditie en cultuur zijn daaraan ondergeschikt. Hoe kunnen we die belijdenis vanuit de reformatie vasthouden en van betekenis laten zijn voor ons leven en geloof in deze tijd?
 
Dr. P. de Vries is docent bijbelse theologie en hermeneutiek voor het HHS aan de VU en als parttime predikant verbonden aan de HHK in Boven-Hardinxveld.

Rechtvaardiging - prof. dr. W. van Vlastuin (13 oktober 2017)

  De ontdekking van Maarten Luther over Gods gerechtigheid is vaak in de geschiedenis verteld. Het blijft van betekenis. Hij haatte de eisende gerechtigheid Gods, schreef hij. Wat een ontdekking dat het Gods geschonken gerechtigheid bleek te zijn: “Hier voelde ik mij geheel en al nieuwgeboren en was het alsof ik door de geopende poorten het paradijs zelf was binnengegaan.” Op deze avond verdiepen we ons nader in Luthers ontdekking en de blijvende betekenis daarvan.
 
Prof. dr. W. van Vlastuin is universitair docent voor het HHS aan de VU en hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de VU.

Deze lezingenserie wordt ook binnen het Hersteld Hervormd Seminarie aangeboden als open colleges.

Locatie en tijden

De avonden starten om 19.45u in het gebouw van Driestar hogeschool. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 32,50 voor het complete programma. Als je een losse avond bezoekt, betaal je € 12,50. Studenten van Driestar hogeschool betalen € 25,- voor het complete programma (of € 10,- voor een losse avond).
Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor programma 1 van het Studium Generale (Tijdloze thema's uit de Reformatie).
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Losse bijeenkomst:
(afzonderlijke data alleen invullen bij het niet volgen
van het volledige programma)


     
Betaling    
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het bedrag af te schrijven
van mijn rekening: € 32,50 (€ 12,50 per avond).
Studententarief € 25,00 (€ 10 per avond)
NL00RABO1234567890
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.