1 - Onderaan of van onderop

Programma 1 van het Studium Generale heeft als titel: 'Onderaan of van onderop; de plaats van de gewone kerkmensen in de spiegel van de kerkgeschiedenis. In twee bijeenkomsten wordt hier door Drs. J. (Johan) Schouls en drs. B. (Berend) Coster op ingegaan.


De kerk is een heilige vergadering van gelovigen in Christus, zoals Guido de Brès in de NGB art. 27 verwoordt. Hoe functioneerde dit vanaf de vroege kerk tot heden? Wat was de relatie van de geestelijkheid tot de gewone gelovigen? Wat was de rol van het instituut? Wat gebeurde er met kritische kerkmensen? Welke vormen had de kerk als gemeenschap van gelovigen? Welke vergelijkingen kunnen we maken met vandaag? Welke lessen leert de geschiedenis? Vraagt deze geseculariseerde tijd andere vormen van gemeenschap?

Deze vragen kunnen opkomen als we de kerkgeschiedenis als een spiegel voor nu hanteren. Het zijn spannende vragen, die ons ook wel een beetje onrustig kunnen maken omdat wat vertrouwd is niet perse het beste is.

Ontwikkelingen vanaf de vroege kerk tot de reformatie
Drs. J. (Johan) Schouls (4 februari 2022)

Johan Schouls staat stil bij de ontwikkelingen vanaf de vroege kerk tot de reformatie. We zien een ontwikkeling van gemeenschap naar institutionalisering. Er ontstonden tegenbewegingen in de kerk om de kerk terug te roepen naar haar oorspronkelijke missie. Dit daagde de kerk uit om orde op zaken te stellen, maar hoe deed ze dat? Er zijn, kijkend in de spiegel van de geschiedenis, vergelijkingen maken met het huidige kerkelijkeleven van reformatorische kerken. Wat is de kracht, wat de zwakte van deze kerken? Welke uitdagingen zijn er voor het functioneren van het kerkelijk leven vandaag?

Drs. J.(Johan) Schouls is docent godsdienst Pieter Zandt scholengemeenschap Kampen

Hoe de reformatie en de kerken die daaruit voortkwamen de gewone kerkmensen zag
Drs. B. (Berend) Coster (18 maart 2022)

Berend Coster gaat na hoe de reformatie en de kerken die daaruit voortkwamen de gewone kerkmensen zag. Er was een breuk met het verleden én continuïteit. Zowel in het katholicisme als het protestantisme kwamen emancipatiebewegingen op met een eigen dynamiek in afgelopen twee eeuwen. Het waren antwoorden op de modernisering. Welk antwoord heeft de kerk op de secularisering en welke rol hebben gewone kerkmensen daarin? Wat kunnen we leren van landen om ons heen waar de secularisatie al tientallen jaren toenam?

drs. B. (Berend) Coster is Decano Facultad Internacional de Teología, IBSTE, Castelldefels
Pastor Iglesia Cristiana Reformada, Mataró. 

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. We nemen de actuele overheidsmaatregelen rondom het coronavirus in acht. Zo mogelijk zijn de bijeenkomsten fysiek, als dit door de coronaregels niet mogelijk is, verzorgen we een livestream. De avonden starten om 19.45u. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 12,- per avond.

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:

     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.