1 - Maria: Icoon van genade

Voor veel reformatorische christenen lijkt het duidelijk: Mariadevotie hoort bij de rooms-katholieke kerk en niet bij de kerken van de Reformatie – en dus is aandacht voor Maria al snel verdacht. Toch hadden reformatoren als Maarten Luther hoge achting voor Maria en – belangrijker nog – in de Bijbel heeft zij een grotere plaats dan ze in de huidige gereformeerde traditie krijgt. Prof. dr. A. Huijgen belicht in deze lezing verschillende aspecten van Maria als moeder en als vrouw, vanuit de Bijbel, de traditie en actuele vragen rondom gender en identiteit.

Maria is niet alleen een voorbeeldige gelovige, maar zij is ook de moeder van de gelovigen en beeld van de christelijke kerk. Het is tijd om haar het gewicht te geven dat haar toekomt: dat zal dan ook niet ten koste gaan van de aandacht voor Christus, maar Hem juist in het licht stellen. Maria is transparant tot op de genade van God, en juist zo is ze ‘icoon’ van Gods genade.

In deze lezing komt ook de verbinding tussen Eva en Maria aan de orde. Die wordt in de Bijbel niet gelegd, maar is bij diverse kerkvaders al te vinden. Deze associatie heeft ingrijpende effecten gehad op het beeld van de vrouw. Uiteraard kan een discussie over de maagdelijke geboorte niet ontbreken. Het blijkt dat deze in de Bijbel vooral bedoeld is om Gods trouw aan Israël te onderstrepen, terwijl de traditie gaandeweg steeds meer maagdelijkheid als ideaal van zuiverheid is gaan beschouwen. Het is zaak om opnieuw oog te krijgen voor het Joodse meisje om Gods onbreekbare trouw aan Israël te onderstrepen. 

CV

Prof. dr. A. (Arnold) Huijgen (1978) is hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en christelijk-gereformeerd predikant. Hij publiceerde onder andere Lezen en laten lezen: Gelovig omgaan met de Bijbel (2019) en Maria: Icoon van genade (2021). Eerder was hij aan de Theologische Universiteit Apeldoorn verbonden.

Datum 

Vrijdag 11 november 2022  

Locatie en tijd 

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. Deze avond start om 19.45u. Onze adresgegevens vind je hier

Kosten 

De kosten bedragen € 12,- per avond. 

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor bovenstaand programma
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Betaling    
NL00RABO1234567890
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.