1 - Het blijvend getuigenis van Dordt

Programma 1 van het Studium Generale bestaat uit een lezingenserie over het belang van de Dordtse Leerregels in historisch en theologisch perspectief. Dr. P.C. Hoek spreekt over Vrijheid als gebondenheid aan de genade, ds. J.L. Schreuders over de betekenis van Dordt voor het kerkrecht en dr. B.J.Spruyt over de strijd om Dordt in de negentiende en twintigste eeuw. 

Vrijheid als gebondenheid aan de genade -
dr. P.C. Hoek (14 september 2018)

Vrijheid en gehoorzaamheid is een belangrijk thema binnen de reformatie. Genade maakt een mens vrij, gebonden als hij is als zondaar. Het gaat echter om een vrijheid die niet gekarakteriseerd wordt door ongebondenheid, maar door gebondenheid aan Gods genade.
Aan de hand van begrippen als bekerin1_ds-P-C-Hoek-(1).jpgg, vernieuwing en volharding denken we na over de betekenis hiervan voor het geloof. Het accent ligt tijdens deze avond op de manier waarop de Dordtse Leerregels uitdrukking geven aan deze theologische erfenis van de reformatie.
 


Dr. P.C. Hoek is docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Univer1_ds-J-L-Schreuders.jpgsiteit.

De betekenis van Dordt voor het kerkrecht
- ds. J.L. Schreuders (5 oktober 2018)

De reformatie heeft een ware revolutie teweeggebracht als het gaat om de ambten en de inrichting van de kerk. Veel viel er weg, veel moest er worden opgebouwd. Hoe is dat alles verlopen?  Een hoogtepunt is daarbij zeker de Dordtse Kerkorde geworden. De glorie en de tragiek van deze kerkorde komen tijdens deze lezing aan de orde, maar ook de lange weg erheen.
 
Ds. J.L. Schreuders is predikant, voorzitter van de Commissie Kerkorde van de HHK en docent kerkrecht aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit.

De strijd om Dordt in de negentiende en twintigste eeuw
- dr. B.J. Spruyt (19 oktober 2018)

De Dordtse syn1_B-J-Spruyt.jpgode en de daar opgestelde Leerregels riepen veel discussie op. Het leidde tot de Afscheiding van 1834, en tot verhitte debatten binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook binnen orthodox-reformatorische kring was er kritiek: hadden de Dordtse vaderen zich niet laten verleiden tot een discussie over verkiezing en wedergeboorte, in plaats van het bij het centrale leerstuk van de rechtvaardiging te houden?
In deze lezing behandelen we de negentiende-eeuwse discussie over ‘Dordt 1618-1619’ en kijken we naar de actuele waarde ervan.Dr. B.J. Spruyt is docent Cuma aan Driestar hogeschool en doceert kerkgeschiedenis en apologetiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit.


Locatie en tijden

De avonden starten om 19.45u in het gebouw van Driestar hogeschool. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 32,50 voor het complete programma. Als je een losse avond bezoekt, betaal je € 12,50. Studenten van Driestar hogeschool betalen € 25,- voor het complete programma (of € 10,- voor een losse avond).
Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor programma 1 van het Studium Generale (Het blijvend getuigenis van Dordt).
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst    
Ik woon graag de volgende bijeenkomsten bij:


     
Betaling    
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
NL00RABO1234567890
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.